Bijgewerkt: 5 december 2022

PvdA reactie op uitspraken van de VVD-wethouder

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
13-01-2012

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen reageert op een artikel van het Amstelveens Nieuwsblad:

Hierbij wil ik gaarne reageren op de uitspraken van VVD-wethouder Herbert Raat dat na 65 jaar PvdA in het College nu zaken geregeld kunnen worden die daarvoor niet konden met de PvdA.

Dat klopt. Laat mij enkele voorbeelden geven van zaken die zonder de PvdA in het College nu wel kunnen. Allereerst wil ik wijzen op het terrein van wonen in Amstelveen. Dit College heeft voor het eerst in zeer lange tijd bepaald, dat er de komende jaren geen sociale huurwoningen gebouwd mogen worden.

De wachttijd voor een sociale woning voor mensen die daar recht op hebben is nu al zo’n 18 jaar en dat wordt dus nog veel langer. Dure huurwoningen en koopwoningen worden wel gebouwd om maar zoveel mogelijk mensen aan te trekken die wel voldoende geld hebben.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Dolf Veenboer, fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


Een ander voorbeeld is het besluit van dit College om sociale huurwoningen alleen nog voor Amstelveners ter beschikking te stellen (die eerst minimaal 18 jaar moeten wachten) en niet meer voor anderen. Voor al diegenen die wel werken in Amstelveen, maar nog niet hier wonen maar dat wel willen is dus geen mogelijkheid meer.

De politieagent, de brandweerman(vrouw), de onderwijzer(res) en al degenen werkzaam in de zorg zijn dus niet welkom om hier ook te komen wonen. Iedereen met een bredere beurs die een huis kan kopen, of duur kan huren is voor dit College wel zeer welkom!

Nog een voorbeeld. Onderwijs in Amstelveen. In het vorige College heeft de PvdA gezorgd, dat in komende tijd schoolgebouwen vernieuwd zullen worden. De PvdA kiest er niet voor om het schaarse geld in te zetten voor nieuwbouw van een gymnasium, waar nu al voldoende plek is voor gymnasiasten. Zo’n gebouw vergt vlug een investering van zo’n 4 miljoen. Dat is een bedrag, waarvoor je ook twee basisscholen aan een verbetering van hun huisvesting kunt helpen.

Het klopt dus, dat dit mogelijk is doordat de PvdA niet meer in het College zit. Het is goed om de Amstelveners duidelijk te maken, dat wij wel degelijk het verschil kunnen maken. Dat geldt ook voor de invulling van de bezuinigingen op de gemeente uitgaven, zoals wij met ons alternatief “Het kan anders” hebben aangetoond.

De PvdA staat voor een samenleving, waar de overheid allereerst een taak heeft om diegenen te ondersteunen die buiten hun schuld om in moeilijkheden geraakt zijn en daardoor onvoldoende in de Amstelveense samenleving kunnen meedoen. Herbert Raat heeft gelijk: dat kun je van dit college niet zeggen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.