Bijgewerkt: 3 december 2021

PvdA: sport ook inzetten in jeugd en welzijnsbeleid

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
07-05-2012

Fantastische buitensportaccommodaties, fantastische mogelijkheden om sportbeleid nu te actualiseren. Sport ook inzetten in jeugdbeleid en welzijnsbeleid!

In de komende raadsvergadering zal de PvdA-Amstelveen het vorige en het huidige college prijzen voor de behaalde resultaten. 'Buitenaccommodaties op de Sportlaan/Escapade zien er na uitvoering van dit PvdA plan uit het vorige college fantastisch uit ' aldus Brandes namens zijn fractie, . “Het is iets, waar Amstelveen absoluut trots op mag zijn.

Nu gebleken is, dat er zelfs binnen het budget gewerkt is, en het resterende budget ook beschikbaar blijft voor breedtesport ( overigens zoals afgesproken, maar in deze tijd toch extra fijn )kunnen zelfs nog meer wensen van het lijstje weggestreept worden.”

hockey  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Fanatiekelingen spelen op het hockeyveld


Nu we zo als Amstelveen een mooi uithangbord hebben daar, waar het om accommodaties gaat, is het van belang, dat wij ook een sportbeleid neerleggen waar men in het land jaloers naar kijkt. “Een sportbeleid voor iedereen meedoet. Investeren in breedtesport, maar ook ruimte voor topsport. Sportbeleid waarin duidelijke rolverdeling tussen gemeente, vereniging en sportbedrijf omschreven is, waarmee we “gezond”de toekomst in kunnen. ”, aldus Brandes

Investeren in kennis. We hebben op veel sportterreinen unieke Amstelveense kennis. ( Volleybal, Hockey o.a. ) Het is nu zaak om zoals de wethouder ook al aangaf, een stappenplan te ontwikkelen, waarin die toekomst een richting krijgt en duidelijke structuur. Het is fijn om te zien, dat de wethouder ons d.m.v. een klankbordgroep wil blijven betrekken bij het geven van de juiste richting.

De PvdA heeft in de commissievergadering wel aangegeven, dat de wethouder nog duidelijker invulling mag geven aan de vraag met welke opdracht en per wanneer deze klankbordgroep aan de slag gaat. Ook stelt de PvdA dat er vraagtekens gezet mogen worden bij het ontbreken van financiële middelen om de actualisatie tot stand te brengen.

Er is de afgelopen twee jaar te weinig aan de ontwikkeling van het nieuwe beleid gedaan. Nu doorpakken is een vereiste en ook daar behoort ook een financieel kader bij. De richting van de PvdA zal duidelijk zijn. “Sport is een kernwaarde. Sport zorgt voor sociale cohesie, sportbeoefening zorgt voor gezonde geest, sport zorgt voor status” aldus Brandes.

Laten nu net status, buitenomgeving en gezondheid ( naast werk ) belangrijke onderdelen van het slagen van jeugdbeleid zijn en een ieder begrijpt, dat de PvdA hier op zal inzetten. “Sport voor iedereen, dus ook het unieke talent ( topsport ) en ook de recreant ( breedtesport ). Vrijwilligers, herintreders, trainers van bewegingsprogramma’s, leraren van scholingsprogramma’s allemaal werkzaam in de sport of op de sportaccommodatie.

Sportbeleid ook centraal in jeugdbeleid, onderwijs  en welzijnsbeleid”aldus Brandes “Sportbeleid ook centraal in PvdA-beleid”. Tijdens de kadernota zal de PvdA extra toezien, hoe de financiële koppelingen tussen deze beleidspilaren gekoppeld zijn, en daar waar mogelijk met initiatiefvoorstellen komen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS