Bijgewerkt: 16 augustus 2022

PvdA steunt unaniem de nieuwbouw Amstelveen College

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
19-01-2010

De Partij van de Arbeid vraagt de Amstelveense politiek om de nieuwbouw en de verzelfstandiging van het Amstelveen College unaniem te steunen. PvdA-raadslid Esther Veenboer zal dit woensdagavond 20 januari 2010 in de commissie Burger en Samenleving voorleggen aan de andere partijen in de gemeenteraad.

Volgens de PvdA zijn de nieuwbouw en de verzelfstandiging van de school vergaande beslissingen voor de school, de leraren en de leerlingen en hun ouders. “Het zou voor het vervolg van het proces goed zijn als de gemeente deze beslissingen in eensgezindheid neemt. De nieuwbouw en de verzelfstandiging zijn geen eenvoudige processen”, aldus Esther Veenboer. “Een groot draagvlak, ook in de politiek, is daarvoor essentieel.”

De gemeenteraad vergadert op 3 februari over de voorstellen voor het Amstelveen College van PvdA-wethouder Dolf Veenboer (ook PvdA, geen familie). Het worden de laatste grote besluiten die de raad voor de verkiezingen nog neemt.

De PvdA zal de nieuwbouw van het Amstelveen College van harte steunen. De afgelopen maanden heeft de PvdA steeds achter het uitvoeren van de onderwijshuisvestingsplannen gestaan. Dat is nu niet anders, zegt raadslid Veenboer. “Het is voor het Amstelveen College van het grootste belang dat er een nieuw gebouw komt.

Op dit moment huist de school in twee gebouwen. Dat leidt tot extra kosten voor bijvoorbeeld onderhoud. Dat geld kan beter besteed worden aan het onderwijs en de leerlingen. De resultaten van de school zijn al prima, ondanks de huidige uitdaging bij de huisvesting. Een modern gebouw op één locatie zal dat nog meer stimuleren.”

Ook de verzelfstandiging heeft de volledige instemming van de PvdA. Volgens het raadslid is de verzelfstandiging het eindresultaat van een lang traject. “Er is beslist niet over een nacht ijs gegaan. Bovendien wordt dit besluit breed gedragen door alle geledingen binnen de school. Dat is heel belangrijk want die geledingen moeten het straks doen.”

Veenboer: “De autonomie zorgt er voor dat de school meer slagkracht krijgt. Toch zal de school ondanks de verzelfstandiging een sterke band met de gemeente houden. Niet alleen zal de gemeente de komende drie jaar een intensief contact houden met de nieuwe stichting. De gemeente behoudt op langere termijn ook een aantal wettelijke taken zoals bij het benoemen van bestuursleden, wijzigen van statuten en financiën.”

Het raadslid doet een oproep aan alle partijen om een signaal af te geven. “Laten we er voor zorgen dat in de laatste raadscyclus voor de gemeenteraadsverkiezingen, het Amstelveen College een goede, stevige toekomst in het vooruitzicht wordt gesteld. Die politieke moed moeten we toch kunnen opbrengen!”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.