Bijgewerkt: 3 december 2021

PvdA verbaast zich over subsidie aan TVCA

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
01-06-2010

Aanstaande woensdag, op 2 juni 2010 zal de PvdA tijdens de Raadsvergadering mondeling vragen stellen over een eenmalige subsidie aan de Top Volleybal Combinatie Amstelveen (TVCA). Uit de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 25 mei 2010 blijkt, dat de wethouder Sport eenmalig € 25.000,- ter beschikking zal stellen aan TVCA. TVCA zal hiervoor als tegenprestatie onder andere sport clinics moeten verrichten in Amstelveen.

De PvdA is verbaasd en wenst van de wethouder nadere toelichting waarom dit nodig is. Amstelveense euro’s hebben de vervelende gewoonte, dat je ze maar één keer uit kan geven. De kredietcrisis is, zoals bekend, Amstelveen niet voorbij gegaan. Op elke uitgave zal moeten worden gelet. Beperkte middelen dwingen tot keuzes.

Dat is duidelijk, en € 25.000,- is veel geld voor een private sportcombinatie. Het blijft geheel onduidelijk, waarom dit geld op dit moment zo hard nodig is voor TVCA. Is er acute geldnood? Gaan anders de spelers(speelsters) naar een andere vereniging?

PvdA vindt, dat het college de financiële zaken niet op orde heeft

Door het niet op orde hebben van de financiën kan het college de belofte aan de Amstelveense samenleving om onverkort door te gaan met de scholenbouw niet waarmaken. Een raadsbrede motie hiertoe wordt dan genegeerd.

Dat zelfde geldt ook voor de noodzakelijke zorg voor de ouderen en voldoende betaalbare woningen. De PvdA zal in de gesprekken met de raad en college sterk aandringen om de financiële keuzes te maken om de voor Amstelveen noodzakelijke voorzieningen te behouden.

Op 2 juni 2010 tijdens de raadsvergadering zal de politieke agenda van het nieuwe college het belangrijkste onderwerp zijn. De opstelling van de PvdA zal kritisch en constructief zijn. Kritisch om te zorgen dat beloftes aan de Amstelveense gemeenschap gestand blijven en constructief in de zin dat wij bereid zijn tot samenwerking indien dat die beloftes dichterbij brengt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS