Bijgewerkt: 9 december 2022

PvdA wil af van eigen risico in de Zorgverzekeringswet

Nieuws -> Gezondheid

Bron: CG-Raad / PvdA / Overheid
11-11-2009

Op 10 november 2009 is bekend geworden dat de PvdA af wil van het eigen risico in de Zorgverzekeringswet. Meldt de Chronisch Zieken en Gehandicapten raad en is het hier hartgrondig mee eens.

PvdA-kamerlid Eelke van der Veen, woordvoerder Verzekeraars/stelsel (Zorgverzekeringswet) heeft in een begrotingsdebat van minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd, om opnieuw te bekijken welke chronisch zieken en gehandicapten voor de compensatie eigen risico in aanmerking komen. ‘De afbakening van de groep op basis van de huidige medicijnlijst moet opnieuw worden nagegaan: bereiken we hiermee de chronisch zieken en gehandicapten die we willen?’

Medicijndoos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Medicijndoosjes voor een week. Een bekend object voor een chronisch zieke


Alle Nederlanders hebben verplicht een eigen risico bij hun zorgverzekering, waardoor zij de eerste € 155,- aan zorggebruik zelf betalen. Vervolgens vergoedt de verzekeraar de overige verzekerde kosten. Hierdoor overdenken mensen hun keuze voordat ze naar apotheek of ziekenhuis gaan.

Van der Veen: ‘Dit uitgangspunt van het eigen risico is niet geldig voor chronisch zieken en gehandicapten, omdat zij geen andere keuze hebben dan gebruik te maken van zorg en dus altijd hun volledige eigen risico moeten betalen. Deze groep moet volgens de PvdA financieel gecompenseerd worden.’ De hoogte van het compensatie eigen risico bedraagt op dit moment 47 euro.

De CG-Raad pleit al lang voor afschaffing van het eigen risico. Het eigen risico zou het zorggebruik moeten afremmen, maar dat is nog nooit bewezen. Maar belangrijker nog is het principiële punt, dat chronisch zieken en gehandicapten gewoon veel zorg nodig hebben en dus geen keuze hebben.

Zij maken het eigen risico sowieso vol. Ze krijgen hiervoor compensatie, maar dit systeem is ingewikkeld en rammelt aan alle kanten. Veel mensen uit de doelgroep vallen buiten de boot. Daarom wordt er nog steeds aan de regeling gesleuteld. Afschaffing van het eigen risico maakt aan dit dure bureaucratische systeem een eind.

Zorgtoeslag

De PvdA wil ook de zorgtoeslag afschaffen. Op het moment betaalt iedereen de volledige zorgpremie. Meer dan de helft van de Nederlanders krijgt vervolgens een deel van dit geld terug van de Belastingdienst via de zogenaamde zorgtoeslag. De CG-Raad lijkt het goed, om ook de zorgtoeslag nog eens goed onder de loep te nemen.

De CG-Raad vindt, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en dat onnodige bureaucratie en het rondpompen van geld moeten worden vermeden. Met het invoeren van een inkomensafhankelijke premie zou een eenvoudiger systeem kunnen ontstaan.

Zorgverzekeringswet?

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 is ingevoerd. De Zvw maakt, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, deel uit van het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel.

De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen, die verzekerd is voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit komt neer op alle Nederlandse ingezetenen en mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen.

De omvang van de dekking van de zorgverzekering wordt door de Zvw en de onderliggende wetgeving (Besluit zorgverzekering en Regeling zorgverzekering) bepaald.

Tot slot bepaalt de Zvw, dat verzekeraars verplicht zijn iedereen te accepteren en zorgverzekeringen niet mogen beëindigen bij slecht schadeverloop. De mensen met een lager inkomen kunnen tegemoetkoming krijgen vanuit de Wet op de zorgtoeslag. Lees verder: de Zorgverzekeringswet

Chronische ziekte?

In de geneeskunde, een chronische ziekte is een ziekte, die lang-aanhoudt of terugkerend is. De term chronisch beschrijft het verloop van de ziekte, of de snelheid van het ontstaan en de ontwikkeling. Chroniciteit wordt meestal toegepast op een voorwaarde, dat meer dan drie maanden duurt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.