Bijgewerkt: 28 juni 2022

PvdA wil discussietrainingen voor scholieren

Nieuws -> Politiek

Bron: Rodrigues Pereira
11-05-2009

In de commissie Burgers en Samenleving van 13 mei 2009 zal een initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Rodrigues Pereira worden besproken. Dit voorstel betreft de reservering van € 20.000,- ten behoeve van discussietrainingen voor jongeren. Met dit geld kunnen scholen voor het komende schooljaar cursussen aanschaffen voor leerlingen van 10 tot 14 jaar.

Pereira Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Nachshon Rodrigues Pereira (l) PvdA raadslid van Amstelveen wandelt met Lodewijk Asscher wethouder en loco-burgemeester van Amsterdam


Volgens Rodrigues Pereira is discussiëren een goede manier om mondelinge taalvaardigheid en luistervaardigheid te vergroten. Daarnaast blijkt dat op andere scholen waar deze trainingen zijn gegeven, de sfeer in de klas is verbeterd en dat scholieren meer respect en tolerantie voor anderen kunnen opbrengen.

Met dit voorstel kan een groep van duizenden scholieren bereikt worden met een relatief klein budget. Dit budget is in eerste instantie echter eenmalig en is bedoeld als stimuleringsregeling. De PvdA hoopt dat wanneer deze trainingen ook in Amstelveen een succes blijken te zijn, de scholen dit initiatief (deels) op eigen kosten willen voortzetten.

Discussiëren is leerzaam en spannend, maar in dit geval kan het ook een maatschappelijk doel dienen. In de afgelopen maanden berichtten de media regelmatig over een toename van hufterig en asociaal gedrag en de woede die bij steeds meer mensen opkomt, wanneer ze ergens op worden aangesproken.

Door middel van discussietrainingen leren scholieren zich meer te verplaatsen in anderen en ze leren de eigen argumenten kritisch te bekijken. Op deze manier krijgen we in Amstelveen de kans om een groep jongeren te zien opgroeien die mondiger is, respect toont voor de medemens en kracht in plaats van zwakte ziet in diversiteit.  

In de raadsvergadering van 27 mei 2009 zal over het voorstel gestemd worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.