Bijgewerkt: 3 december 2021

PvdA wil gevolgen bezuinigingen waar mogelijk, compenseren

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
08-11-2011

De PvdA-Amstelveen wil, dat de gemeente de gevolgen van de stapeling van de Rijksbezuinigingen voor 2012 voor mensen met een laag inkomen in Amstelveen met spoed in beeld brengt. De fractie van de PvdA vraagt dat aan het college van B en W bij de behandeling door de gemeenteraad van de begroting voor 2012 komende woensdag.

Financieel woordvoerder Remco Pols wil, dat het college de gemeenteraad over de gevolgen informeert en de raad uiterlijk bij de behandeling van de kadernota 2013, in juni volgend jaar, voorstellen voorlegt om die gevolgen voor de betrokkenen waar mogelijk te compenseren.

Pols Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

? Het geld is er ?, zegt Remco Pols. ? De bezuinigingsmaatregelen komen eraan. De PvdA verlangt van het college geen afwachtende maar juist een proactieve houding. De betrokkenen krijgen het al moeilijk genoeg ?


Het Rijk is zoals bekend, van plan om voor 2012 flinke bezuinigingen door te voeren, onder meer op de terreinen zorg en wonen, zegt Pols in een toelichting. Chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een uitkering krijgen veel bezuinigingen tegelijkertijd te verwerken. En juist onder deze groepen zijn er die minder financiële ruimte hebben om die bezuinigingen op te vangen.

Het Rijk heeft een bedrag van 90 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds voor extra bijzondere bijstand. Dat geld is bedoeld om de cumulatie van inkomenseffecten van de ombuigingen voor kwetsbare groepen te verzachten. Voor Amstelveen komt dit neer op een bedrag van 230.000 euro. Het college gaat niet verder dan het bedrag te reserveren.

De PvdA vindt, dat iedereen een steentje moet bijdragen. Maar mensen met een laag inkomen moeten bij bezuinigingsmaatregelen zoveel mogelijk worden ontzien. De gemeente moet middelen inzetten om mensen met een laag inkomen die getroffen worden door meerdere bezuinigingen tegemoet te komen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS