Bijgewerkt: 7 december 2021

PvdA wil niet bezuinigen op de jeugd

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
02-11-2010

'Het kan echt anders, niet bezuinigen op de jeugd en toch een sluitende begroting'

De PvdA vindt, dat het college te veel bezuinigt op de jeugd in Amstelveen; bijna de helft van alle bezuinigingen exclusief de ambtelijke organisatie. Daarnaast wil de PvdA nadrukkelijk de lagere inkomens ontzien.

veenboer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Dolf Veenboer, raadslid voor de PvdA tijdens een raadsvergadering


De PvdA loopt echter niet weg voor de noodzaak de begroting sluitend te maken. Alle voorstellen van het college overziend gaan wij akkoord met een aantal voorstellen, zoals de korting op de WMO en de eigen organisatie.

Andere voorstellen willen wij eerst onderzocht hebben op hun effecten, voordat er over besloten kan worden. Dit betreft bijvoorbeeld de harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang (kan de kinderopvang wel die noodzakelijke kwaliteit bieden?); de korting op het ouderenwerk van welzijnsorganisatie Vita en de bezuiniging op de volksuniversiteit.

Met een aantal voorstellen gaan wij als PvdA niet akkoord. Zij zien grote nadelige effecten op het meedoen van de jeugd in Amstelveen en dan vooral de kinderen met ouders, die het wat minder breed hebben. Wij willen niet op jongerencentra bezuinigen; veel minder op de bibliotheek en niet op de muziekschool; P60; het poppentheater; de brede school; het schoolzwemmen; milieueducatie en Elsenhove; de speelplaatsen, de  zandbakken en de zwembadjes.

Om de begroting sluitend te krijgen wil de PvdA het straatvegen onderbrengen bij het kostendekkende tarief van het afvalbeheer. Dit betekent voor alle Amstelveense huishoudens een bescheiden extra bijdrage van 2 euro per maand. Het is niet uit te leggen, dat indien je je afval netjes in de bak gooit je zelf betaalt, maar als je het ernaast gooit de gemeente betaalt.

Daarnaast kiest de PvdA voor een verdere bezuiniging op het budget van de topsport en voor een klein bedrag bij de brandweer, dat daar zelf niet nodig gevonden wordt. Laten we zorgen, dat die prachtige voorzieningen in Amstelveen, voor de jeugd, maar ook voor ouderen, niet zomaar weg bezuinigd worden. De reacties van de burgers laten zien, dat er totaal geen draagvlak is voor deze manier  van bezuinigen. Het kan echt anders.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.