Bijgewerkt: 26 maart 2023

RIVM advies: rauwe groenten goed wassen, of verhitten

Nieuws -> Gezondheid

Bron: RIVM
22-04-2011

Het is raadzaam om groenten voor consumptie goed te wassen, eventueel te schillen en waar mogelijk te koken, of te bakken. Zo wordt de kans op het binnenkrijgen van bacteriën, inclusief bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, geminimaliseerd. Dit heeft het RIVM geadviseerd aan de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) en aan het ministerie van VWS (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

ESBL’s en groente

In een studie uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum van de VU te Amsterdam (VUmc) werden ESBL-producerende bacteriën aangetroffen in groenten die aangekocht waren op de markt en in reguliere en biologische winkels. Van de 119 onderzochte monsters bleken zeven monsters deze bacteriën te bevatten. In 4 gevallen ging het om taugé, de andere drie monsters waren van radijs, pastinaak en lente-ui. De in de VUmc-studie gevonden bacteriën behoren tot de darmbacteriën.

Deze bacteriën komen normaal voor in de darm van ieder mens en dier en ook in het milieu. Soms kunnen darmbacteriën infecties veroorzaken, zoals blaasontsteking of bloedbaaninfecties. Resistente ESBL-producerende bacteriën kunnen ook in de darm voorkomen, zonder dat dat schadelijk is.

ESBL Amstelveen
(Foto Wikipedia - 2011)

Modelstructuur van een Streptomyces albus bèta -lactamase


Zij kunnen echter, net als gevoelige darmbacteriën, soms urineweg- en bloedbaaninfecties veroorzaken die dan niet met de gangbare antibiotica behandeld kunnen worden. Dit is vooral een gevaar voor patiënten met verminderde weerstand.

In de VUmc-studie werden ESBL’s gevonden die overeenkomen met ESBL’s die ook gevonden zijn bij mensen en landbouwhuisdieren. Waar de besmetting vandaan komt is echter niet duidelijk.

Ook weten we niet, of de consumptie van besmette groenten leidt tot een toename van het voorkomen van resistente bacteriën in de darm van de mens. Wel wijst dit onderzoek erop dat het probleem van antibioticaresistentie steeds verder toeneemt en dat resistente bacteriën aangetroffen worden, bij mensen, dieren en in het milieu.

Het heeft geen zin om specifiek het eten van groenten te ontraden. Het advies om groenten goed te wassen, eventueel te schillen en daar, waar mogelijk goed te verhitten blijft onverminderd van kracht.

ESBL Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Rauwe groente goed wassen


ESBL?

Extended Spectrum Bèta-Lactamase, doorgaans aangeduid met de afkorting ESBL, is een verzamelnaam voor een groep enzymen, die door bacteriën gemaakt worden (de ESBL-vormende bacteriën). Deze enzymen zijn in staat de antibioticagroepen cefalosporine en penicilline (de β-lactam antibiotica) te hydrolyseren, waardoor deze onwerkzaam worden.

Als een patiënt de bacterie in de bloedbaan krijgt, zijn de mogelijkheden om infecties antibiotisch te bestrijden beperkt. In een deel van de gevallen zijn zelfs alle antibiotica onwerkzaam.

In ziekenhuizen is regelmatig sprake van epidemische verheffingen van infecties veroorzaakt door een ESBL-vormende bacterie, vooral op afdelingen met een hoge antibiotische druk, zoals een intensive care. Als binnen het ziekenhuis bij een patiënt een ESBL-vormende bacterie wordt gevonden, treft men direct beschermende maatregelen (contact- of druppelisolatie).

Carbapenem is het enige antibioticum dat nog werkt in de bestrijding van ESBL-vormende bacterie. Artsen krijgen al te maken met patiënten die besmet zijn met een bacterie waar ook carbapenem niet meer tegen helpt.

In september 2010 werd een eerste gedocumenteerd sterfgeval als gevolg van een ESBL-vormende bacterie in Nederland bekend gemaakt. Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vermoedden echter dat dit niet het eerste overlijden betreft. (Bron Wikipedia)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.