Bijgewerkt: 21 september 2021

RIVM onderzoek begint naar ultrafijn stof rondom Schiphol

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid
19-01-2015

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu geeft opdracht aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om onderzoek te doen naar ultrafijn stof door luchtverkeer. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris, dat ze snel helderheid wil bieden, of ultrafijn stof mogelijk een risico vormt voor de gezondheid voor omwonenden van Schiphol. Aanleiding zijn metingen rondom de luchthaven vorig jaar, waarbij verhoogde concentraties zijn gemeten. Wetenschappelijk onderzoek heeft niet eerder aangetoond, dat er gevaren zijn, maar om daar meer helderheid over te krijgen is aanvullend onderzoek nodig.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Wilma Mansveld, (PvdA) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu


Op meerdere luchthavens in de wereld zijn in afgelopen jaren metingen gedaan en concentraties ultrafijn stof aangetroffen. Er zijn echter geen gezondheidskundige studies bekend die mogelijke effecten voor de volksgezondheid beschrijven. Omdat ultrafijn stof uitgestoten door vliegtuigmotoren zeer specifiek is, is het lastig vergelijken met stoffen, waarvan wel vaststaat, dat ze schadelijk kunnen zijn voor mensen.

Eerder had de staatssecretaris al aangegeven aan de Tweede Kamer, dat er meer onderzoek nodig is. Het RIVM gaat nu de bestaande kennis over ultrafijn stof inventariseren en specifiek onderzoek uitvoeren naar de concentraties rondom Schiphol. Voor de zomer van 2015 worden de eerste resultaten gepresenteerd. Op basis daarvan wordt dan gekeken, of deze voldoende inzicht geven, of dat er meer onderzoek nodig is. Lees ook: Fijn stof onder Europese norm blijkt dodelijker dan eerder gedacht

Fijn stof?

Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Tot fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend. Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, van verschillende herkomst, en dus met een verschillende chemische samenstelling. Uit epidemiologische en toxicologische gegevens blijkt, dat fijn stof bij inademing schadelijk is voor de gezondheid. In Nederland en België sterven enkele duizenden mensen enige dagen tot maanden eerder door acute blootstelling aan fijn stof.

Soorten fijn stof en herkomst

Bij het indelen van fijn stof in soorten wordt er onderscheid gemaakt in grootte van de deeltjes:

- PM10, deeltjes met een aërodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer. PM is hierbij de afkorting voor 'Particulate Matter';
- PM2.5, deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer;
- Deeltjes kleiner dan 0,1 micrometer (ultrafijn stof).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.