Bijgewerkt: 28 november 2021

Raadsleden voor inzet ervaringsdeskundigen bij armoedebestrijding

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA- SP-Amstelveen
14-06-2016

In september 2015 vond in Amsterdam een conferentie plaats 'Armoede in de uitverkoop'. Op deze zeer drukbezochte bijeenkomst werd gesproken over de succesvolle inzet van ervaringsdeskundigen bij armoedebestrijding in België. Naar aanleiding van deze conferentie heeft de fractievoorzitter van de PvdA-Amstelveen, Esther Veenboer, tijdens een vergadering van de gemeenteraadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen de wens uitgesproken dit ook in Amstelveen te willen gaan inzetten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Esther Veenboer fractievoorzitter van PvdA-Amstelveen


Esther Veenboer :“Veel inwoners van Amstelveen hebben het goed, maar ook in onze stad bestaat langdurige armoede. Ervaringsdeskundigen zijn nodig om de kloof te dichten tussen mensen in armoede en instanties als zorg, onderwijs, sociale dienst en andere overheidsinstanties. Er wordt vaak over en niet met de cliënt gesproken. Daar kan een ervaringsdeskundige het verschil maken.” Dit voorstel vond direct weerklank bij haar collega van de SP, die aangaf op dit dossier samen te willen optrekken. Vrijwel direct daarna sloten alle andere fracties in de Raad ook aan.

“ Professionele hulpverleners zijn zonder twijfel heel betrokken bij hun cliënten, maar delen niet de achtergrond van de mensen die ze moeten bijstaan. Er bestaat een kloof tussen de systeemwereld en de echte wereld” Aldus Marina Casadei van de SP. In Amsterdam gaat in september een opleiding van start, waar mensen die langdurig in armoede hebben geleefd in drie jaar tijd opgeleid gaan worden tot ervaringsdeskundige. Deze deskundigheid kan worden ingezet bij allerlei instanties.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Marina Casadei gemeenteraadslid van SP-Amstelveen


"Het gaat om een win-win situatie", aldus Esther Veenboer. Enerzijds krijgt iemand een opleiding die uitzicht biedt op een betaalde baan, deze persoon is dan niet langer afhankelijk van een uitkering. Iemand doet (weer) mee in de maatschappij. Anderzijds heeft het gemeentebestuur een extra tool in handen om haar armoedebeleid (nog) beter vorm te geven. Marina Casadei: “Er zijn verschillende instanties, waar ervaringsdeskundigen ingezet kunnen worden. Denk aan Balans, in het kader van schuldhulpverlening, of een welzijnsorganisatie als AanZ-Amstelveen. Het belangrijkste is, dat iemand een betaalde baan krijgt.”

Esther Veenboer: “Het is niet zo, dat de persoon die de opleiding heeft voltooid automatisch in dienst komt van de gemeente. Dat kan wel, maar hoeft niet. Dat is ook de vrijheid van de kandidaat.” Alle partijen in de gemeenteraad onderschrijven het feit, dat dit voorstel belangrijk is. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking in de onze gemeenteraad, want het ziet ernaar uit, dat alle partijen tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2016 de motie over de “ervaringsdeskundige" mee indienen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS