Bijgewerkt: 24 juli 2024

Reactie GroenLinks-Amstelveen op voorgenomen coalitie

Nieuws -> Politiek

Bron: GL-Amstelveen
23-03-2010

‘Politieke wil voor andere coalities ontbrak’

De fractie van GroenLinks-Amstelveen heeft kennis genomen van het voorgenomen college van VVD, BBA, CDA, OCA en CU. De fractie is van mening, dat met een beetje meer politieke wil andere coalities mogelijk waren, die meer recht doen aan de verkiezingsuitslag, een betere balans hebben over het politieke spectrum én op een groter draagvlak in de raad kunnen rekenen.

GroenLinks had een voorkeur voor een coalitie met een basis van GroenLinks, D66 en PvdA. De fractie heeft daarbij steeds gezocht naar verbreding met VVD, CDA en/of BBA. GroenLinks lijsttrekker Sander Mager: ‘De Raad staat de komende periode voor ongekend zware bezuinigingen en dus hele lastige keuzes. Dat vraagt om een brede, stabiele coalitie met een sterk onderling vertrouwen. Met die politieke verantwoordelijkheid  zijn wij de formatiebesprekingen ingegaan’.

Mager Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Sander Mager fractievoorzitter GroenLinks-Amstelveen op woensdagavond 3 maart 2010 in de raadzaal is nog erg positief met de verkiezingsuitslag van zijn partij


GroenLinks is erkentelijk voor het verzoek van VVD-fractievoorzitter Herbert Raat om alsnog aan te sluiten bij de voorgestelde coalitie. Mager: ‘Het is goed te constateren dat voor het eerst in de Amstelveense geschiedenis de VVD samenwerking met GroenLinks mogelijk en misschien zelfs wenselijk acht.

Dat schept in ieder geval nieuwe kansen voor de toekomst.’ Evenwel constateert Mager, dat zijn partij tot nu toe niet betrokken is in de formatiebesprekingen. ‘Als het proces anders gelopen was, waren wij bereid geweest, om met VVD, CDA en BBA het gesprek aan te gaan om te bezien of ook met deze partijen een basis gelegd kon worden voor een stevig groen en sociaal beleid in Amstelveen.’

Nu de keuze al gemaakt lijkt te zijn voor een coalitie met de ChristenUnie en de Oudercombinatie zegt Mager aansluiten bij de nieuwe coalitie niet opportuun te vinden. Mager: ‘In deze formatie zijn partijen steeds met blokken geconfronteerd. Colleges vormen is meer dan zetels schrapen om tot een meerderheid te komen. Voor GroenLinks zijn inhoud en vertrouwen altijd leidend. De vijf partijen zeggen elkaar al op die punten gevonden te hebben. Daar zijn wij blijkbaar niet meer voor nodig’.

De conclusie dat hiermee een College ontstaat, waarin drie van de vier grootste partijen in Amstelveen niet vertegenwoordigd zijn en dat slechts de kleinst mogelijke meerderheid heeft, noemt Mager een zorgelijke ontwikkeling: ‘Het is echt de vraag of dit het beste is voor de stad’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.