Bijgewerkt: 28 november 2021

Reactie GroenLinks op kritiek BBA

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
25-02-2009

Geachte redactie,

U heeft onlangs van Burgerbelangen Amstelveen een persbericht ontvangen met kritiek op de vragen die GroenLinks Amstelveen heeft gesteld over de plannen voor een golfbaan in de polder. Wij hebben via uw website kennis genomen van die kritiek, die BBA echter nooit rechtstreeks tegen ons geuit heeft. In het kader van hoor en wederhoor sturen wij u daarom onderstaande reactie.

Met vriendelijke groet,

Sander Mager

GroenLinks Amstelveen

---------------------------------------------------

Mager Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Sander Mager, fractievoorzitter van GroenLinks-Amstelveen tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006


Fractievoorzitter Sander Mager (GroenLinks) reageert geamuseerd op de kritiek van BBA. ‘Ach, dit is toch vooral het bewijs dat BBA met twee maten meet. Toen een ondernemer iets nieuws neer wilde zetten op de plek van het Leger des Heils gebouw waar mevrouw Roos op uitkijkt, was ze in staat om zelf de salamanders uit te zetten om zo’n plan te dwarsbomen. De polder gaat BBA duidelijk minder aan het hart en dan gelden blijkbaar andere regels en hoeft de politiek opeens minder kritisch te zijn.’

Volgens Mager zet BBA de wereld ook nog op zijn kop: ‘Het is niet zo dat we een bestemmingsplan willen wijzigen om dit plan te dwarsbomen. Het is juist zou dat het geldende bestemmingsplan uit de 50-er jaren nog niet is aangepast, omdat anders de golfbaan helemaal niet meer mogelijk zou zijn. Daarmee wordt de ondernemer een stevige dienst bewezen Je kan je afvragen of dat betrouwbaar bestuur is’.

De vraag of dit plan economisch rendabel kan zijn is daarbij volgens GroenLinks zeer relevant omdat er veel zorg bij omwonenden is dat het niet bij dit plan zal blijven. ‘Het zou een deel van de onrust wegnemen als uit de antwoorden op de vragen zou blijken dat het College harde garanties in gaat bouwen dat als dit plan gerealiseerd gaat worden dat het hier dan echt bij blijft en we niet steeds meer van de polder weggeven.’

Mager zegt het dus eens te zijn dat de overheid niet moet treden in het ondernemerschap van bedrijven. Mager: ‘ De overheid moet kritisch zijn of een privaat initiatief past in de publieke groene functie die de polder heeft. De vragen die GroenLinks gesteld heeft dienen precies dat doel. Wij wachten dus met interesse de antwoorden van het College en van de verantwoordelijke Ministers af.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS