Bijgewerkt: 27 november 2021

Reactie van ChristenUnie-Amstelveen op Kadernota 2017

Nieuws -> Politiek

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
13-07-2016

'Het gaat goed met Amstelveen. Het bewijs daarvan is de wijze waarop vluchtelingen worden opgevangen in Amstelveen. De georganiseerde informatieavond, de opvang van de vluchtelingen zelf en de goede samenwerking tussen het gemeentelijke apparaat en de bevolking is een voorbeeld voor veel andere gemeenten in Nederland. Wat ons betreft gaat Amstelveen permanent een opvang voor vluchtelingen bieden en niet alleen voor de termijn van vier jaar, zoals nu is afgesproken' -aldus Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie-Amstelveen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Bert de Pijper fractieleider van de ChristenUnie-Amstelveen


Deze tekst is het begin van de reactie van de ChristenUnie op de Kadernota 2017, zoals deze op 13 juli 2016 zal worden uitgesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. “De ChristenUnie is het in grote lijnen eens met de conclusie van het college, dat het goed gaat met Amstelveen, maar dat wil zeker niet zeggen, dat het op alle fronten goed gaat in onze stad. We zijn blij met de formatie uitbreiding binnen het sociaal domein. Een kwalitatief hoogstaande dienstverlening met een menselijke maat voor Amstelveners die het moeilijk hebben, is belangrijk. De ChristenUnie zal wel het komend jaar met voorstellen komen om de minima in onze stad te laten delen in de goede financiële positie van Amstelveen.

Wat het beleid t.a.v. duurzaamheid betreft, dat moet veel beter. Wij wachten op voorstellen van het college om inhoud te geven aan een concreet duurzaamheidsbeleid. De ChristenUnie maakt zich zorgen, dat het centrum van Amstelveen tijdens de ombouw naar de Amstelveenlijn met een verkeersinfarct te maken zal krijgen. Wat gaat het college daaraan doen?

Voorts is de ChristenUnie van mening, dat het college te weinig zichtbaar is in de ontwikkeling van het Stadshart door Unibail. Wat gaat het college doen, om de verloedering van de Schildersbuurt door het slechte onderhoud van huizen door Unibail tegen te gaan? Wat is visie van het college op plannen om het Stadsplein te bebouwen? Het college moet hier duidelijk in actie komen.

De plannen tot verbouw en nieuwbouw van het HWC, krijgt van harte onze steun. Dat veel scholen in Amstelveen de afgelopen jaren nieuwe gebouwen hebben gekregen, is o.i. een krachtige impuls voor goed onderwijs in Amstelveen” aldus Bert de Pijper.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS