Bijgewerkt: 30 juni 2022

Reorganisatie bij FloraHolland drukt de winst in 2013

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: FloraHolland
20-05-2014

Aalsmeer - De jaaromzet van de Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland kwam in 2013 uit op 4,5 miljard euro. Dit is een stijging van 1,8 procent ten opzichte van vorig jaar. Het volume van verhandelde bloemen en planten daalde van 12,5 naar 12,4 miljard stuks. De omzetstijging werd vooral veroorzaakt door een gemiddeld hogere prijs. De groeiende omzet in 2013 bewijst de kracht van de coöperatie.

Algemeen directeur Lucas Vos: “Europese consumenten bleven ons product in het lastige jaar 2013 trouw. Ik realiseer me goed, dat ik dan over het grote geheel spreek. De resultaten van onze individuele leden kunnen verschillen en veel bedrijven hebben het al langer zwaar in deze sector. Hoewel Nederland Sierteeltland beschikt over een solide structuur, zullen we vanuit die sterke basis moeten blijven inspelen op de ontwikkelingen in de markt.”

Foto Amstelveen
(Foto Gerard-Jan Vlekke - 2011)

Het distributiecentrum van FloraHolland in Naaldwijk


Eenmalig verlies

Hoewel de omzet van de verkoop van bloemen en planten stijgt, laat het bedrijf FloraHolland in 2013 een verlies zien van 7,4 miljoen euro. Een verlies, dat veroorzaakt is door de snelle verandering van de wijze van afzet. Kwekers kiezen steeds vaker voor directe afzet in plaats van klokafzet. Daardoor dalen de inkomsten voor de veiling. Een ontwikkeling die binnen de reguliere bedrijfsvoering onvoldoende kunnen worden opgevangen.

FloraHolland heeft daarom maatregelen genomen om het bedrijfsresultaat binnen afzienbare tijd terug te brengen op het vereiste niveau. FloraHolland heeft in oktober 2013 een reorganisatie ingezet en de kosten daarvan zijn zo’n 22 miljoen euro. Voor de dekking van deze kosten wordt een beroep gedaan op de leden van FloraHolland. Zo houdt het bedrijf haar financiële situatie op orde. Daarnaast hebben de faillissementen van twee grote handelsbedrijven begin 2013 een negatieve invloed op het resultaat en is een bedrag van 10 miljoen euro afgewaardeerd op bouwgronden.

Aanpassingen

De reorganisatie die plaatsvindt bij FloraHolland draagt de naam Kompas. Kompas speelt in op de markt die ingrijpend verandert door het aanpassen van kosten, dienstverlening en organisatie. Efficiënt klantgericht werken is - meer dan ooit - vereist. De klanten van FloraHolland zijn de klanten van de leden. Het ledenbelang wordt uiteindelijk het beste gediend door het voor hun klanten goed te doen. Naast de financiële gevolgen voor de leden heeft Kompas in de eerste plaats impact op medewerkers. De genomen maatregelen betekenen een krimp van zo’n 200 fte.

FloraHolland 2020

FloraHolland is volop in beweging en speelt met Kompas in op de veranderde markt. Er is echter een roep om meer helderheid over de strategie. Klanten en leden zien niet goed, waar het heen gaat. Hiertoe is ‘FloraHolland 2020’ gestart: het neerzetten van de strategie om duidelijkheid en richting te geven, zowel binnen de sector als binnen het bedrijf. Lucas Vos: “Strategie begint met de ‘waarom’-vraag. In ons geval: waarom verbinden leden zich aan FloraHolland? En wat zijn dan vervolgens, in de veranderende markt, concrete zaken, waar wij in moeten uitblinken om ook in 2020 die verbinding te verdienen en zelfs te versterken? Met FloraHolland 2020 gaan we die vragen in de komende maanden beantwoorden.”

Over FloraHolland

De Koninklijke Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland biedt telers en klanten een netwerk van zes (inter)nationale marktplaatsen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Eelde en Veiling Rhein-Maas). Veiling Rhein-Maas (Herongen, D) is een samenwerking tussen FloraHolland en Landgard. Als wereldwijd grootste veilingorganisatie verwerkt FloraHolland jaarlijks ruim 12,4 miljard bloemen en planten. De jaaromzet is 4,5 miljard euro. Bij FloraHolland werken ruim 3500 medewerkers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.