Bijgewerkt: 5 december 2022

Resultaten SP bezoek in Westwijk

Nieuws -> Politiek

Bron: SP Amstelveen
10-05-2010

Zaterdag 8 mei 2010 heeft de SP de Westwijk bezocht. De bewoners zijn over het algemeen tevreden over de wijk. Wel vragen zij aandacht voor verkeersveiligheid, met name op de Asserring, meer aandacht voor jeugdvoorzieningen, een uitbreiding van het Winkelcentrum met ook goedkope winkels, betrouwbaardere lijn 51 en vind men het jammer, dat het wijkservicepunt voor ouderen niet doorgaat.

Op een frisse, maar droge zaterdag staat de SP met een standje bij het winkelcentrum, en trekt daarnaast met een groep, waaronder de raadsleden, de wijk in om huis aan huis mensen te vragen hoe het is in Westwijk.

SP Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Joep van Erp fractievoorzitter en Patrick Adriaans, raadslid van SP in de raadzaal


Speciale aandacht is er voor de ontwikkeling van de twee voorzieningenstroken in Westwijk Zuidwest (ten zuiden van het Winkelcentrum) en Westwijk Zuidoost (bij het eindpunt van lijn 51). In deze voorzieningenstroken wordt onder meer nieuwbouw van scholen gerealiseerd, een sportzaal, een zorginstelling, kinderopvang en een HOED.

De informatie, die mensen hebben over de voorzieningenstroken is wisselend. Inwoners die regelmatig een Wijkplatform bezoeken zijn goed op de hoogte. Ook ouders met kinderen op een van de betrokken scholen worden door het schoolbestuur regelmatig op de hoogte gehouden. Andere inwoners zijn niet of nauwelijks op de hoogte. Wel hebben ze iets gelezen via de wijkkrant of de huis aan huis bladen.

Opvallend is, dat vrijwel iedereen denkt, dat een wijkservicepunt voor ouderen zeker nuttig is en dat het jammer is als dat niet door zou gaan. Verder is men bang, dat de scholen als de Triangel te groot worden. Men wil zeker nog inspraak op de plannen hebben! Het algemene beeld over de wijk is positief. De wijk is rustig, maar niet te rustig, en je bent snel in het centrum van Amstelveen. Er is veel groen en winkels dichtbij.

Wel zijn er een paar aandachtspunten:

Verkeer: De veiligheid op vooral de Asserring. Aanpassen van de in- en uitvalswegen.

Openbaar Vervoer: de betrouwbaarheid van lijn 51, vervelend dat bushaltes steeds verplaatst worden i.v.m. bouw, en dan niet op de meest logische plek.

Voorzieningen voor jongeren: Er wordt geklaagd over overlast van jongeren, maar daarnaast ook over te weinig voorzieningen. Opvallend hoe genuanceerd de meeste inwoners hierover dachten.

Uitbreiding winkelcentrum: eigenlijk wilde iedereen wel uitbreiding. Een aantal inwoners vroeg wel aandacht voor het feit, dat de winkels in het winkelcentrum allemaal van de dure ketens waren. Wat goedkopere winkels (goedkopere ketens) zou wel prettig zijn. Zo wordt het een mix.

Als het gaat om de algemene informatievoorziening is het opvallend, dat de gemeente heel wisselend scoort en het wijkplatform goed. Bij de gemeente geven inwoners antwoorden variërend van geen of slechte informatievoorziening tot zelfs zéér goed. Het wijkplatform scoort vooral goed, en soms onbekend. In ieder geval weer een heleboel informatie vanuit de wijk, waar de raadsleden van de SP mee verder kunnen.


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.