Bijgewerkt: 24 maart 2023

Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor in Amstelveen 2013-2014

Nieuws -> Gezondheid

Bron: GGD Amsterdam
07-07-2015

Om goed gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De GGD Amsterdam verzamelt en presenteert deze gegevens elke vier jaar met de Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO. Wat blijkt? Jongeren uit Amstelveen zijn over het algemeen tevreden met hun gezondheid. Ook het schoolklimaat is goed: pesten en spijbelen komen weinig voor. Opvallend is dat jongeren uit Amstelveen vaker problemen hebben met één (of meerdere) ingrijpende gebeurtenis(sen) en zich vaker onveilig voelen dan jongeren uit de rest van de regio. Gunstig: in Amstelveen wordt meer fruit en groente gegeten. De resultaten voor psychosociale gezondheid,

genotmiddelengebruik, gamen en sociale media gebruik, en veilig vrijen zijn in Amstelveen vergelijkbaar met de rest van de regio. Voor het eerst worden de resultaten van de Jeugdmonitor ook gepresenteerd op wijkniveau. In deze factsheet (pdf 16 pagina’s) kunt u zien op welke thema’s de wijken in Amstelveen van elkaar verschillen. De gemeente Amstelveen kan samen met de GGD Amsterdam en andere partijen werken aan een betere gezondheid van

jongeren, bijvoorbeeld door te blijven inzetten op het verbeteren van de leefgewoonten.

Hoe gezond zijn jongeren in Amstelveen?

Jongeren uit Amstelveen zijn over het algemeen tevreden met hun gezondheid. Ook het schoolklimaat is goed: pesten en spijbelen komen weinig voor. Opvallend is, dat jongeren uit Amstelveen vaker problemen hebben met één (of meerdere) ingrijpende gebeurtenis(sen) en zich vaker onveilig voelen dan jongeren uit de rest van de regio. Gunstig: in Amstelveen wordt meer fruit en groente gegeten. De resultaten voor psychosociale gezondheid, genotmiddelengebruik, gamen en sociale media gebruik, en veilig vrijen zijn in Amstelveen vergelijkbaar met de regio. Dit blijkt uit de Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO 2013-2014. Deze monitor is uitgevoerd onder jongeren uit klas 2 en klas 4 op scholen voor regulier voortgezet onderwijs (VO).

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Amstelveense jongeren op het Stadsplein in 2014


Wat zijn de resultaten? Algemene gezondheid

Jongeren uit Amstelveen zijn over het algemeen tevreden met hun gezondheid; 81% noemt de eigen gezondheid ‘(heel) goed’, 16 % ‘gaat wel’ en 3% ‘niet zo best’ of  ‘slecht’.

Sociaal-emotionele gezondheid

Eén op de tien jongeren (10%) heeft sociaal-emotionele problemen. Jongeren uit Amstelveen (65%) hebben vaker dan andere jongeren in de regio één (of meerdere) ingrijpende gebeurtenis(sen) meegemaakt (regiocijfer: 62%) en geven vaker aan (24%) (nog) problemen te hebben met deze gebeurtenis(sen) (regiocijfer:21%).

Voeding en bewegen

Van de leerlingen ontbijt 86% op vijf, of meer dagen per week. Dit betekent, dat één op de zeven leerlingen (14%) minstens één dag in de week zonder ontbijt naar school gaat. In Amstelveen wordt meer fruit en groente gegeten dan gemiddeld in de rest van de regio. Van de jongeren eet 63% op tenminste vijf dagen per week fruit (regiocijfer: 58%) en 87% op tenminste vijf dagen in de week groente (regiocijfer: 84%). Twee derde van de jongeren (67%) is gemiddeld tenminste één uur per dag lichamelijk actief, dit is minder vaak dan in de rest van de regio (regiocijfer: 70%).

Gamen en sociale media gebruik

Jongens (9%) hebben een groter risico op problematisch gamen dan meisjes (1%). Meisjes (10%) hebben een groter risico op problematisch sociale media gebruik dan jongens (4%).

Genotmiddelengebruik

Het genotmiddelengebruik in Amstelveen is gelijk aan de rest van de regio. Het zijn met name vierdeklassers die genotmiddelen gebruiken; 12% rookt wekelijks en in de afgelopen 4 weken heeft 15% waterpijp gerookt, 9% geblowd, 53% alcohol gedronken en 32% binge gedronken.

Seksualiteit

Van de jongeren vrijt 5% wel eens onveilig. Dit zijn vooral vierdeklasser (10%).  In totaal heeft 7% van de jongeren een negatieve houding ten opzichte van homoseksualiteit.

Schoolklimaat

De helft van de jongeren (51%) vindt het (hartstikke) leuk op school; 41% zegt ‘gaat wel’ en 8% vindt school ‘niet leuk’ of ‘vreselijk’. Van de jongeren wordt 3% regelmatig op school gepest en geeft 4% aan in de voorgaande maand frequent te hebben gespijbeld.

Fysieke omgeving

Drie op de tien jongeren (30%) in Amstelveen zijn in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van één of meer strafbare feiten zoals diefstal, vernieling of geweld. In totaal geven vier op tien jongeren (39%) aan zich weleens onveilig te voelen. Dit is vaker dan in de rest van de regio (regiocijfer: 36%). 

Hoe, wat en waarom

In de regio Amstelland is in schooljaar 2013-2014 op alle scholen voor regulier voortgezet onderwijs (VO) een digitale vragenlijst afgenomen. Leerlingen uit klas twee en vier beantwoorden via internet vragen over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. In totaal deden 3414 jongeren uit de regio (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) mee aan het onderzoek, waarvan 1511 uit Amstelveen.

Om goed gemeentelijk jeugdgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. De GGD Amsterdam verzamelt en presenteert deze gegevens elke vier jaar met de Jeugdgezondheidsmonitor E-MOVO.

Resultaten beschreven in een factsheet

De resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor 2013-2014 worden voor Amstelveen beschreven in een factsheet. De factsheet focust op prevalenties en risicogroepen. Daarnaast beschrijft de factsheet hoe jongeren uit Amstelveen scoren in vergelijking met andere regiogemeenten. Voor het eerst worden de resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor ook gepresenteerd naar wijken en kunt u zien op welke thema’s de wijken in Amstelveen van elkaar verschillen. De factsheet is te downloaden via de website van GGD Amsterdam: http://www.ggd.amsterdam.nl/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.