Bijgewerkt: 5 december 2022

Rouvoet bezocht Amstelveen niet!

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveenweb / CU-Amstelveen
26-02-2010

'Vice-premier en Minister van Jeugd en Gezin, André Rouvoet, zal op woensdag 24 februari 2010 Amstelveen bezoeken. Om 14.30 uur wordt de vice-premier ontvangen door de burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen.'

Leuke kop op de website van de ChristeUnie-Amstelveen van een interessant bezoek. Helaas, net als bij de PvdA's Wouter Bos, heeft minister Rouvoet, evenals burgemeester Van Zanen  zijn bezoek afgezegd en in plaats daarvan werd Joël Voordewind (1965), vice-voorzitter van de Tweede Kamerfractie ChristenUnie gevraagd om naar Amstelveen komen.

CU Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Piet Rietveld bestuursvoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen opent de bijeenkomst


In het Congrescentrum Amstelveen werd hij ontvangen door Jacqueline Koops, fractievoorzitter van de lokale CU partij. Piet Rietveld bestuursvoorzitter opende de bijeenkomst, waar het grootste thema het jeugdbeleid in Amstelveen en een effectief jeugdbeleid en drugsvrije jongerencentra was.

Jacqueline Koops heette iedereen in de zaal welkom en ze zei: “Wij zijn niet links en rechts, maar christelijk sociaal”! Vervolgens vertelde zij over het partijprogramma zoals, dat de aanpak van probleemjongeren moet plaatsvinden vanuit het principe: hard als het moet, zacht als het kan.

CU Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jacqueline Koops, fractievoorzitter van ChristenUnie-Amstelveen vertelt over de politieke actiepunten van de partij


De ChristenUnie is daarom een groot voorstander van het drugsverbod in de jongerencentra. Dit in het belang van de bescherming van de niet-gebruikende jongeren. Het gaat de ChristenUnie ook om de nieuwe (jongere) jongeren. Zij moeten worden beschermd tegen de groepsdruk in jongerencentra om drugs, sigaretten en alcohol te gebruiken.

Voor de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van het gedogen van (soft)drugshandel, coffeeshops, (illegale) prostitutie en situaties die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. De ChristenUnie is vóór een gezonde jeugd, vóór een veilige buurt, vóór de waardigheid en integriteit van vrouwen, vóór goede, gelijkwaardige relaties. De ChristenUnie staat voor zorg, respect en het hebben van aandacht voor elkaar.

CU Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Joël Voordewind luistert naar de fractievoorzitter


Volgens Jacqueline Koops zijn er in Amstelveen twee problematische jeugdgroepen die de meeste overlast veroorzaken, zoals herrie maken met de scooter, vooral in de nachtelijke uren. De 10-20 personen verpesten de situatie voor de resterende 85-95% jongeren, die een normaal leven leiden en dat mag ook gezegd worden van de fractievoorzitter.

Na de tien minuten durende inleiding kreeg Joël Voordewind het woord en hij vertelde in zijn toespraak, dat hij vaker naar Amstelveen is geweest. Hij is afkomstig uit Amsterdam, dus dat ligt op de route. Hij bezoekt elke week jeugdcentra in het hele land, jeugdzorginstellingen in de verschillende regio’s, de opvangcentra, de hulpverlening, dus hij is goed op de hoogte van wat er  in het land met de jeugd gaande is.

Hij vertelde over minister Rouvoet, dat hij nu ook het ministerie van Onderwijs moet aansturen en de taken van minister Plasterk moet overnemen. Dat was de reden, dat Rouvoet zijn afspraak moest afzeggen. Verder sprak hij over de samenwerking met het CDA: ' Het feit is, dat wij nu met het CDA door moeten zetten en dat wij het intriest vinden, dat wij nu demissionair zijn en daardoor geen besluiten kunnen nemen. Dat betekent, dat uiteindelijk de burger de prijs betaalt van de 35 miljard bezuiniging, omdat wij in 2011 niet meer kunnen bezuinigen. Dat betekent weer, dat het overheidstekort zal toenemen en daardoor ook de rentelast. Maar het is niet anders.”

CU Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Joël Voordewind tijdens zijn toespraak


Overlast

Het klopt, dat de 85% van de jeugd het heel goed doet in Nederland en als je de verschillende onderzoeken leest en hoort, dan zegt men ook: de jeugd in Nederland is één van de gelukkigste van Europa en als ik dat hoor, dat het hier om 20 jongelui gaat in een vrij grote gemeente als Amstelveen, dan is dat heel goed behapbaar. Maar het maakt niet uit, want voor de omgeving en voor de jongeren kan het een probleem zijn, als het gaat om de overlast. Ook gaat het om niet aansluiten aan het onderwijs, stageplaats voor de werkgelegenheid en daar moeten wij aandacht voor houden.

Centra voor Jeugd en Gezin

Minister Rouvoet heeft in de afgelopen drie jaar toch een aantal zaken gerealiseerd. Wij konden bijvoorbeeld een eigen minister voor Jeugd en Gezin leveren, hetgeen jaren op het programma van het CDA stond. Het gaat hier om een gecoördineerde aanpak van zorg, justitie, onderwijs en dat is het hele winstpunt- dat ook de Nationale Ombudsman had gezegd- komt waarschijnlijk ook terug in het toekomstige kabinet.

Belangrijk punt waar Rouvoet zich ook hard voor heeft gemaakt, zijn de centra voor Jeugd en Gezin en ik zie ze nu in het land opkomen. Wij hebben er nu ongeveer 200 en die zijn in de afgelopen twee jaar ontstaan. Deze centra kunnen een omslag in het denken veroorzaken van veel meer hulp.

Wij moeten veel meer in de preventieve sfeer investeren en kijken, of wij in plaats van jongeren uit de gezinnen plaatsen, de familie ambulant kunnen helpen. Het is bekend, dat als je de jongere uit het gezin plaatst, je de familie niet helpt. Veel meer moeten wij gebruik maken van de kracht van de eigen gezinnen en het netwerk daarom heen proberen te mobiliseren, zo, dat er structureel verbeteringen optreden, ook als het om opvoedingondersteuning gaat.

Het is de bedoeling, bijvoorbeeld hier in het Stadshart van Amstelveen, om een inloopmogelijkheid te bieden, zodat de mensen met hun vragen gewoon daarbinnen kunnen stappen, zonder dat ze bang moeten zijn. Dit is wel het geval bij Jeugdzorg, dat ze hun kinderen kwijtraken, geproblematiseerd worden: gewoon simpelweg opvoedingsondersteuning, tips krijgen vanuit het centrum voor Jeugd en Gezin. Ze moeten natuurlijk niet alleen achter de balie blijven zitten, maar ze moeten ook naar de schoolpleinen, naar de bibliotheek, om daar spreekuur te houden.

Kindermishandeling

Het tweede punt van Rouvoet was de kindermishandeling. Toen hij aantrad, wisten wij niet precies, hoe groot de omvang van kindermishandeling in Nederland was. Wij waren echt geschokt- want wij wisten het een beetje door de inschattingen van Amerikaanse cijfers welke ook op Nederland toegepast kunnen worden- dat hier ongeveer 40.000 kindermishandelingen waren per jaar, een belachelijk hoog getal. Maar toen de Universiteit van Utrecht daar een onderzoek naar deed, bleek dat in de werkelijkheid het tussen de 100.000-160.000 gevallen zijn per jaar.

CU Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Jacqueline Koops volgt met grote interesse de toespraak van de voorzitter van de Tweede Kamerfractie ChristenUnie


Dus wat wij dachten, dat gezinnen de meest veilige plekken zouden zijn voor kinderen en de indruk hadden, dat het meeste geweld in uitgaanscentra plaatsvond door overmatig drankgebruik, bleek niet het geval te zijn. Het blijft in onze gezinnen plaatsvinden! Nu blijkt, hoe belangrijk het is om kinderen aandacht, liefde en geborgenheid te geven. Om de kindermishandeling beter in beeld te krijgen hebben wij dan een meldcode in leven geroepen, zodat de ziekenhuizen en de huisartsen sneller in de gaten hebben, dat het hier om een mishandeling gaat, of niet.

Coffeeshops

U heeft hier in Amstelveen een aantal dingen in werking gezet, als het gaat om de verbetering, bijvoorbeeld van de veiligheid. Hier staat bijvoorbeeld de zaak in verband met de coffeeshops. Gelukkig hebben jullie er geen een en ik hoop, dat jullie in de strijd volharden om het buiten de deur te houden.

Maar wij hebben in ieder geval ons landelijk ingezet, om coffeeshops ver weg van scholen te laten plaatsen, wat resulteert, dat veel van hen zullen sluiten. Daar zijn wij erg blij mee, want wij vinden het een heel raar signaal, dat de overheid dit soort drugsgebruikers ruimtes gewoon tolereert. En dit is wat ons betreft de eerste stap: weg uit de buurt van scholen en de coffeeshops helemaal sluiten.

Comazuipen

Het andere punt, dat wij ook landelijk hebben, is de leeftijd voor alcoholmisbruik. Ook zijn de cijfers vandaag bekend geworden van het comazuipen, dat meisjes net zo veel “comazuipen”, als jongens. Het is triest, want wij hebben het hier over tieners van 12-14 jaar en het zijn inmiddels 500 gevallen per jaar, die in coma het ziekenhuis worden binnengebracht en dat is een heel schokkend.

Daarvan hebben wij gezegd, dat in de ziekenhuizen veel meer alcoholpoli’s moeten komen en dat daar de jongeren niet alleen opgelapt moeten worden en vervolgens naar huis moeten worden gestuurd, maar dat daar gezamenlijk met de ouders en de jongeren een terugkeerprogramma moet plaatsvinden.

Ik weet dat dr. Van der Lely een voorvechter is van de alcohol poli’s en als de jongeren na 3 uur in coma te hebben gelegen bijkomen, stelt hij de vraag aan ze: “En wat zou je doen met je leven?”  En dan zegt de jongere: “Nou ik wil automonteur worden”. Dan zegt hij: “dat zal niet lukken, dat kun je vergeten!”. Daarmee confronteert hij de jongere met het feit, dat als hij hiermee doorgaat, het einde oefening is. “Jouw droom, jouw plannen, jouw opleidingen gaan niet door, want je vergooit je leven, om zo je hersenen te beschadigen.”

Dat zijn hele confronterende gesprekken en er zit een aantal andere gesprekken aan vast. Hij probeert op deze manier niet alleen de jongeren op te lappen, maar werkelijk een omslag in het denken te krijgen, om jongeren laten stoppen met het drinken.

Heel vaak is er veel meer aan de hand en soms alles is mis in de thuissituatie, waar ook naar gekeken moet worden. Het is een gigantisch probleem, zelfs jaren geleden zei minister Hoogervorst dat Nederlanders de zuipschuiten zijn van Europa en dat is nu nog steeds zo. Wij hebben landelijk voorgesteld, om de leeftijd om alcoholische dranken te kunnen kopen, van 16 naar 18 jaar op te trekken.

Dan wordt het veel moeilijker voor de tieners om aan alcohol te komen en het is dan voor de supermarkten veel makkelijker om de leeftijd van de jongeren te herkennen, of ze 14 of 18 zijn. Het bezit van alcohol op straat moet wat ons betreft onder 18 jaar strafbaar worden gesteld. Dit voorstel moet nog door de Kamer behandeld worden. Ook de hele oppositie is ervan overtuigd, dat alcohol drinkende jongeren moeten worden tegengehouden.

Campagne

Tenslotte wil ik Jacqueline namens Rouvoet feliciteren met het voor elkaar krijgen van de drugsvrije jongerencentra in Amstelveen en ik wens je toe, dat als je dan de volgende keer in een jongerencentrum bent,  je daar niet een walm van wiet zal aantreffen.

Ik weet, dat je ook je uiterste best hebt gedaan, om voor de minima hier rondom Kerst een extraatje te organiseren. Het is is ook de verdienste van de ChristenUnie-Amstelveen- jij in het bijzonder. Dus wat dat betreft kun je met opgegeven hoofd de campagne in en ik hoop, dat de mensen in Amstelveen dat ook zullen erkennen, dat jouw werk samen met je commissieleden hier leidt tot een tweede zetel! Succes met de campagne!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.