Bijgewerkt: 26 november 2022

Ruimtelijke visie voor de sierteeltregio Greenport Aalsmeer vastgesteld

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Greenport Aalsmeer
13-02-2015

Stuurgroep Greenport Aalsmeer heeft donderdag 12 februari 2015 de Ruimtelijke visie voor de sierteeltregio Aalsmeer vastgesteld. De samenwerkende tuinbouworganisaties, bedrijfsleven, gemeenten en provincies in Greenport Aalsmeer zetten in op een moderne en duurzame glastuinbouw, met ruimte voor zowel grootschalige bedrijven als ondernemers met niches. De Ruimtelijke visie moet bijdragen aan de versterking van de concurrentiepositie van de sierteeltsector in Greenport Aalsmeer. Het bijbehorende uitvoeringsplan is naar verwachting rond de zomer klaar.

Sierteeltsector in de regio versterken

De visie maakt duidelijk, waar de beste kansen liggen voor de ontwikkeling van moderne en duurzame tuinbouwbedrijven in de Greenport Aalsmeer tot 2025. In de meest kansrijke gebieden voor glastuinbouwconcentratie willen Greenport Aalsmeer en het tuinbouwbedrijfsleven de krachten bundelen bij gebiedsontwikkeling en op het gebied van duurzaamheid. De visie biedt het tuinbouwbedrijfsleven planologische duidelijkheid. Dit helpt ondernemers bij het nemen van investeringsbeslissingen, maar het is ook belangrijk voor exploitanten van de duurzaamheidsinfrastructuur zoals CO2 leidingen en warmtenetten.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Jaap Bond, (CDA) gedeputeerde Landbouw en Landelijk Gebied van de Provincie Noord-Holland en voorzitter Stuurgroep Greenport Aalsmeer hier op een archieffoto


Ruimtelijke Visie helpt ondernemers vooruit

Greenport Aalsmeer is het grootste wereldhandels- en kenniscentrum voor de sierteeltsector. Productie van bloemen en planten hoort daarbij en is zelfs een essentieel onderdeel in de keten. De sierteeltketen is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid van de hele regio (4 miljard omzet, 50.000 directe werknemers). De concurrentiepositie van de sierteeltsector kan alleen behouden en versterkt worden door bedrijven te moderniseren. Met dit doel voor ogen heeft Greenport Aalsmeer een gezamenlijke Ruimtelijke Visie ontwikkeld. Het tuinbouwbedrijfsleven, de zeven gemeenten en drie provincies binnen Greenport Aalsmeer zien het belang van een gezamenlijke visie en uitvoering. “Alleen sámen met alle partijen binnen Greenport Aalsmeer kunnen we de concurrentiekracht van het sierteeltcluster in deze regio versterken. Bloemen en planten horen al ruim 100 jaar onlosmakelijk bij de regio en dit moet zo blijven,” aldus Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland en voorzitter Stuurgroep Greenport Aalsmeer.

Uitvoeringsplan

De visie gaat nu naar de zeven gemeenteraden en drie provinciale staten voor instemming. Hierna volgt een uitvoeringsplan, dat volgens planning  rond de zomer klaar is. Dan zullen ook informatiebijeenkomsten voor ondernemers plaats vinden. Overheden en het tuinbouwbedrijfsleven werken vervolgens samen stap voor stap en per gebied aan de uitvoering.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.