Bijgewerkt: 2 december 2021

SP-Amstelveen: Herijking minimabeleid is keiharde bezuiniging

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
27-09-2015

Het college van B en W van Amstelveen is van mening, dat werk moet lonen. Daar is de SP het mee eens. Maar dan wel door mensen die werken een fatsoenlijk loon uit te betalen en niet door mensen in de bijstand er in inkomen op achteruit te laten gaan. Want dat is, wat er staat te gebeuren: mensen die aangewezen zijn op een bijstandsuitkering worden in 2016 keihard getroffen in hun portemonnee. En dat allemaal om de zogenaamde armoedeval van degenen die gaan werken te beperken!

In een toelichting op het nieuwe minimabeleid houdt het college vol, dat het niet gaat om bezuinigingsmaatregelen, maar om regelingen die aangepast moeten worden. Bijvoorbeeld door de vergoeding voor de aanschaf van een computer met een printer te verlagen van € 550,- in 2015 naar in € 300,- in 2016. Ook de sport en cultuurvergoeding gaat omlaag van € 450,- naar € 250,-  Het Woonlastenfonds wordt afgeschaft en als je extra medische kosten maakt die niet gedekt zijn door de zorgverzekering dan moet je in de aanvraag voor bijzondere bijstand maar aantonen, dat deze kosten noodzakelijk zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Marina Casadei, gemeenteraadslid SP-Amstelveen


De Participatiegroep Minima Amstelveen is een adviesorgaan van de gemeente die bovenstaande punten heeft aangekaart in haar reactie. Meedoen aan sport en huiswerkopdrachten maken met de computer zijn basisbehoeften, waar niet op bezuinigd moet worden. Daarom pleit de PMA ervoor deze regelingen te behouden voor de minima. De SP deelt deze mening. Het bevreemdt de SP, dat dit college de adviezen zijn eigen PMA, maar ook die van het Kennis en Adviesteam, naast zich neerlegt.

In de commissievergadering van Burgers en Samenleving werd door de verantwoordelijke wethouder verteld, dat het toch vooral komt door de landelijke wetgeving, dat minimagezinnen er op achteruit gaan. En er mag nu eenmaal geen ‘ongewenste vorm van inkomensondersteuning’ worden gegeven, want dat mag niet van de rijksoverheid. De SP vraagt zich dan af, waar de daadkracht van het college is gebleven als het gaat om kwetsbare groepen minima. Als pleister op de wond wordt door het college de doelgroep van minima vergroot. Maar dat weegt natuurlijk niet op tegen alle nadelige gevolgen van het beoogde beleid.

Dit college gaat er té gemakkelijk van uit, dat mensen in de uitkering binnen afzienbare tijd weer aan het werk gaan. Maar wie in de bijstand zit en werkzoekend is heeft vaak grote moeite om weer aan de slag te gaan. Vooral de oudere werkzoekenden kunnen hierover meepraten. Bestrijding van de armoedeval is een slap excuus om het minimabeleid te rechtvaardigen. De realiteit voor mensen met een minimum inkomen zal zijn, dat ze voor van alles en nog wat moeten aankloppen voor individuele bijzondere bijstand. In dit ontmoedigingsbeleid kan de SP-Amstelveen zich niet vinden. Het college kan om deze reden geen steun verwachten van de SP voor hun onzalige plannen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS