Bijgewerkt: 7 december 2021

SP-Amstelveen en FNV openen meldpunt uitbuiting

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
14-06-2021

Het gemeentelijke Werkplein in Amstelveen is de plek, waar mensen worden bemiddeld naar een betaalde baan. Dat is wat de gemeente keer op keer herhaalt. Maar de SP-Amstelveen hoort al jaren dat dit Werkplein allerlei vormen van proefplaatsingen of  taal- c.q. werkstages oplegt aan mensen met bijstand. Naast het Werkplein huurt het college ook al jarenlang het commerciële re-integratiebedrijf Matchez in om mensen te bemiddelen naar werk. Dit bedrijf heeft, evenals het Werkplein ook een plek in het gemeentehuis.

Raadslid Marina Casadei: 'Je zou denken dat de wethouder Matchez aan banden zou hebben gelegd na het verschijnen van twee zwartboeken. Maar het tegendeel is waar. Het uitbuiten gaat gewoon door en het college blijkt niets geleerd te hebben van alle verhalen die mensen bij de SP hebben gemeld en waar we met regelmaat vragen over stellen. We weten inmiddels allemaal hoe moeilijk het is om de overheid te vragen om een rechtvaardige behandeling. Aan de onderkant van de samenleving moet je opboksen tegen de machtige overheid.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei gemeenteraadslid van de SP-Amstelveen


De SP krijgt veel meldingen van mensen die gratis moeten werken onder het mom van taalstages of die moeten werken zonder loon. Hun contracten worden dan steeds met twee maanden verlengd zodat winkels oneindig gratis mensen op een presenteerblaadje krijgen aangereikt. Maar volgens het College B en W is arbeidsverdringing niet aan de orde in Amstelveen en wordt hier streng op gecontroleerd.

Wil Roode burgerraadslid SP Werk en Inkomen: 'Inmiddels krijgen we bij de SP-Hulpdienst de een na de andere melding over het moeten werken zonder salaris. Niet alleen Matchez maakt zich schuldig aan arbeidsverdringing en uitbuiting. Het Werkplein van de gemeente laat mensen, met als excuus dat ze beter de Nederlandse taal moeten leren, gratis vakkenvullen bij supermarkten in Amstelveen. Maandenlang, met uitschieters naar een half jaar, zonder uitzicht op een contract.'

Begeleiding of een taalcursus in de supermarkt? Niets van dat alles; een filmpje kijken en dan zo snel mogelijk vullen die vakken. Terwijl scholieren van 14/15 jaar vanaf dag 1 betaald krijgen. Het is natuurlijk te idioot voor woorden dat mensen maandenlang gratis tegen bijstand moeten werken. En maar afwachten of je wel of geen contract krijgt. Meestal niet. Wel een telefoontje van je werkmakelaar dat je mag stoppen met gratis vakkenvullen, want ze hebben een nieuw baantje voor je gevonden.  Je mag door naar de volgende ronde, wel eerst nog even een paar weken gratis als schoonmaker werken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


Inwerken? De Taal leren? Het is moderne slavernij. Dit is het Amstelveense re-integratiebeleid, waarbij ondernemers aan de lopende band niet alleen gratis personeel krijgen maar daar bovenop ook nog eens subsidies ontvangen.

Om bovengenoemde praktijken in de toekomst te voorkomen heeft de SP tijdens de afgelopen raadsvergadering een amendement ingediend op de Kadernota Inburgering. De SP vindt het namelijk wél belangrijk dat mensen die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn op de werkvloer hun spreekvaardigheid in de praktijk kunnen verbeteren. Daarnaast vindt de SP dat mensen die werken daar ook een eerlijk loon voor moeten krijgen. Veel fracties delen deze opvatting van de SP. Toch haalde dit amendement het niet, doordat VVD, D66, AVA en OCA hier tegen zijn. Toen de SP melding maakte van bedrijven die bekend staan om de uitbuiting van hun personeel was de VVD vooral bezorgd om de ondernemers die ‘zich niet konden verweren’. De SP maakt zich echter zorgen om de mensen die met instemming van het college al jarenlang worden uitgebuit.

De SP-Amstelveen opent daarom in samenwerking met de vakbond FNV een Meldpunt. De FNV stuurde in december 2020 nog een rapport naar het college over arbeidsverdringing in Amstelveen. Het college liet de vakbond in een reactie weten dat er geen sprake is van uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt. De SP vraagt zich al lange tijd af hoe lang dit college nog weg blijft kijken van alle misstanden die zich op de Amstelveense werkvloer afspelen. Wie ook slachtoffer is van uitbuiting kan gebruik maken van het meldpunt en een mail sturen aan: hulpdienstamstelveen@sp.nl of aan: stopwerkenzonderloon@fnv.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.