Bijgewerkt: 16 augustus 2022

SP-Amstelveen is blij met steun college voor bewoners Acacialaan

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
28-01-2015

De SP-Amstelveen vroeg in oktober 2014 al aandacht voor de bewoners van de Acacialaan, die geconfronteerd werden met onnodige sloopplannen door woningcorporatie Eigen Haard. Uit een ingediende petitie was al duidelijk geworden, dat een grote meerderheid van de bewoners zich tegen de sloopplannen verzetten en zij liever zien, dat hun huizen gerenoveerd worden door Eigen Haard. Nu schrijft de wethouder in een brief (pdf 6 pagina’s) aan Eigen Haard, dat het college niet zal meewerken aan de sloopplannen. De SP is blij voor de bewoners van de Acacialaan, dat zij nu door een formele brief van het college gesteund worden in hun verzet tegen de sloopplannen. Eigen Haard zal nu eieren voor hun geld moeten kiezen en inzetten op renovatie in plaats van sloop.


Grotere kaart weergevenPatrick Adriaans, raadslid: 'De 16 woningen aan de Acacialaan worden voornamelijk bewoond door oudere mensen die daar vaak al lang en met veel plezier wonen. De SP is vanaf het begin met de bewoners opgetrokken om de onzalige sloopplannen uit de wereld te helpen. Met deze formele brief van het college is een belangrijke stap gezet richting het definitief stoppen van plannen van Eigen Haard in de richting van sloop. Om de bewoners definitief een goede nachtrust te bezorgen is het belangrijk, dat ook Eigen Haard nu ondubbelzinnig afstand neemt van de sloopplannen. Wij zullen daar bij Eigen Haard ook op aandringen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen


Strijd met college over beleid sociale huur

In de brief die Eigen Haard in november 2014 stuurde aan het college, staan wel een aantal opmerkelijke zaken over plannen die het college zou hebben met sociale huur bijvoorbeeld in de Westwijk. In tegenstelling tot wat nodig is, gezien de wachttijden wil het college niet investeren in nieuwe sociale woningbouw. De SP zal zich blijven inzetten voor een goed volkshuisvestingsbeleid met ruime aandacht voor sociale woningbouw.

Patrick Adriaans: 'Het college verdient een pluim voor hun inzet voor de bewoners van de Acacialaan, maar een koude douche als het aankomt op beleid t.a.v. sociale woningbouw. De berichten uit de brief van Eigen Haard verontrusten ons en wij zullen dan ook het debat met het college hierover aangaan. Overigens heeft ook Eigen Haard boter op het hoofd, want zij wilden goede sociale huurwoningen slopen, om op die plek dan iets meer woningen terug te zetten, in plaats van investeren in renovatie en in nieuwbouw op plekken waar dat nog kan. Denk bijvoorbeeld aan de Carmenlaan.' De SP is blij met het besluit van het college voor wat betreft de Acacialaan, maar zal het college en Eigen Haard op hun verantwoording blijven wijzen t.a.v. de sociale huur en nauwlettend volgen bij nieuwbouwprojecten, of mogelijke sloopplannen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.