Bijgewerkt: 5 december 2022

SP-Amstelveen is tegen betaalmuur in het Amstelveens Nieuwsblad

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen/Amstelveenweb
29-01-2020

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-Amstelveen sprak in de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 28 januari 2020 over het gemeentelijke beleid i.vm. de betaalmuur voor de zogenaamde premium artikelen in het Amstelveens Nieuwsblad.

Het Amstelveens Nieuwsblad is sinds kort begonnen met premium artikelen achter een betaalmuur. Dat is natuurlijk hun goed recht. Toch de volgende vraag: 'Het Amstelveens Nieuwsblad is namelijk ook het informatieblad voor gemeentelijk beleid, we hebben zelfs pagina's met gemeentenieuws. Nu wordt er over het beleid ook journalistiek geschreven, maar tot de verbazing van de SP staat dan de reactie van het college achter een betaalmuur. Van het college graag een reactie op dit fenomeen, en ook hoe zij hier mee om gaat in de toekomst als het gaat om het gemeentelijke communicatiebeleid. Het is toch belangrijk dat alle inwoners van Amstelveen kennis kunnen nemen van de visie van het college?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP- Amstelveen


Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen beantwoordde de vraag van raadslid Adriaans: 'Wij zijn het met de heer Adriaans eens en ik heb ook geconstateerd dat nu betaald moet worden voor een aantal artikelen en u heeft terecht opgemerkt dat met de vrije pers in dit land, in dit geval de uitgeverij BDU Media (Koninklijke Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij) het recht heeft om dit te doen.

U weet ook dat het verdienmodel (van veel bladen red.) onder druk staat door minder advertentie-inkomsten en ze zijn nu op een andere manier gaan experimenteren om toch meer inkomsten binnen te halen. Ik vind het geen positieve ontwikkeling, maar ik heb er geen invloed op. Tegelijkertijd zal ik aan wethouder Ellermeijer vragen om bij zijn eerstvolgende bespreking met de BDU dit mee te nemen, ook de mening van het college over te brengen, dat wij dit geen positieve ontwikkeling vinden.

Het andere punt dat overheidsinformatie goed beschikbaar moet zijn en de wekelijkse gemeentepagina’s openbaar toegankelijk blijven, zijn de themapagina’s en alle berichten van de gemeente ook op de website te lezen en de mensen kunnen zich abonneren op de wekelijkse nieuwsbrief. De redactionele stukken van het blad blijven voorbehouden aan deze private onderneming.' – aldus burgemeester Poppens.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Tjapko Poppens burgemeester van Amstelveen


Volgens de redactie van Amstelveenweb.com betaalt de gemeente Amstelveen jaarlijks 200.000 euro voor de 3 wekelijkse gemeentepagina’s in het Amstelveens Nieuwsblad. Deze gedrukte informatie is verplicht voor alle Nederlandse gemeenten, alleen door de slechte bezorging van de krant bereikt de informatie niet iedere bewoner van Amstelveen. Burgemeester Poppens zei dat alle informatie met betrekking van de gemeente Amstelveen ook online is te vinden en dat klopt. Echter niet elk huishouden in Amstelveen heeft een computer met een internetverbinding thuis, of kan met een computer omgaan, dus deze mensen wordt de nodige gemeentelijk informatie onthouden.

Het Amstelveens Nieuwsblad bestaat bijna alleen nog maar uit advertenties. In de uit 28 pagina’s bestaande krant nr. 5-2020, staan totaal 38 advertenties, waarvan sommige paginagroot en is het blad inhoudelijk erg magertjes. Dat de redactie de zogenaamde premium artikelen heeft bedacht, waar de lezers voor moeten betalen om de rest van het verhaal te lezen, is niet nieuw in de krantenwereld. Een paywall (betaalmuur) is een methode om de toegang tot content te beperken via een betaald abonnement. Vanaf medio 2010 zijn de kranten wereldwijd begonnen met het implementeren van betaalmuur op hun websites als een manier om de inkomsten te verhogen na jaren van daling van het aantal betaalde gedrukte kranten- en reclame-inkomsten. Alleen in het geval van Amstelveens Nieuwsblad gaat de redactie ook de bestuurders van de gemeente, zoals de wethouders benaderen die achter de betaalmuur hun mening ventileren over bepaalde zaken, die vaak belangrijk is voor de bewoners van Amstelveen. Uiteraard kan en wil niet iedereen betalen voor een maandelijkse abonnement € 5,95 of een jaarabonnement € 3,95 per maand voor onbekende premium verhalen.

De inspraak van Patrick Adriaans van SP-Amstelveen tijdens de commissievergadering op 28 januari 2020 is volgens de redactie van Amstelveenweb.com inhoudelijk in dit geval helemaal terecht, want waarom moeten de bewoners van Amstelveen in een eigenlijk gratis krant, vol advertenties, grotendeels gefinancierd door de gemeente Amstelveen met belastinggeld, voor eventueel belangrijke lokale informatie betalen. De redactie van Amstelveenweb.com vindt het onbegrijpelijk en tevens discriminerend voor de mensen met de kleine beurs!!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.