Bijgewerkt: 2 december 2021

SP-Amstelveen legt besluit subsidietender voor ter vernietiging

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
10-09-2013

De SP in Amstelveen legt het besluit over de subsidietender - voor het komen tot een nieuwe organisatie voor het welzijnswerk - voor aan de minister van Binnenlandse Zaken ter vernietiging.

De SP meldde al, dat het besluit strijdig is met het raadsbesluit, o.a. vanwege het niet opnemen in de subsidietender van een harde eis tot overname van personeel. De SP zet nu een stap verder en doet een moreel beroep op de minister van Binnenlandse Zaken om het besluit te vernietigen. Een collegebesluit (de definitieve tekst van de tender) dat in strijd is met een raadsbesluit mist een rechtsgrond en kan op grond daarvan vernietigd worden door de minister.

In een brief aan het ministerie geeft de SP tekst en uitleg over het ten onrechte niet opnemen van een harde eis aan de subsidievragers om het personeel onder voorwaarden over te nemen. Daarnaast stelt de SP in deze brief, dat uit de subsidietender blijkt, dat de hoogte van de subsidieaanvraag meer dan drie keer zo zwaar telt als de mogelijkheid tot overname van personeel. Voor de SP is dit alles onacceptabel.

adriaans Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen


Raadslid Patrick Adriaans: “De raad besluit organisaties het personeel te laten overnemen voor zover zij werkzaam zijn voor de gemeente en voor zover zij passen binnen gemeentelijk beleid. Echter de tender stelt geen eisen aan de organisaties dat zij dit daadwerkelijk doen.

Daarnaast stelt het raadsbesluit dat continuïteit en kwaliteit zo veel mogelijk gewaarborgd moeten worden, maar is het in de tender ondergeschikt gemaakt aan de winst die geboekt kan worden door een lagere subsidieaanvraag. Bij beheer tellen de financiën ruim drie keer zo zwaar en bij het welzijnswerk zelfs vijf keer zo zwaar als de wens tot overname van personeel. Logisch dat ik met zulke afzwakkingen in gewetensnood kom”.

De SP stelt, dat uit de subsidietender duidelijk moet blijken, dat de gemeenteraad zich uitgesproken heeft voor de professionals op de werkvloer. Dat betekent niet een automatische werkgelegenheidsgarantie voor deze professionals, maar wel verplichtingen voor de organisaties die de aanbesteding gegund krijgen om deze professionals over te nemen binnen door de gemeente gestelde voorwaarden.

Zo lang dit niet geregeld is, blijft de SP zoeken naar mogelijkheden de subsidietender van tafel te krijgen. Deze brief aan de minister is daar een van.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS