Bijgewerkt: 2 december 2021

SP-Amstelveen onderzocht de zondagsopenstelling

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
11-12-2012

SP: 9 procent van de winkeliers doet mee met de zondagsopenstelling

Het College Amstelveen wil de winkeliers de mogelijkheid bieden om op zondagmiddag tussen 12.00 en 18.00 uur open te zijn. Volgens D66 en VVD is er onder de Amstelveense bevolking behoefte aan een wekelijkse zondagsopenstelling. Omdat de opinie van de winkeliers onderbelicht wordt in deze discussie is de SP afdeling Amstelveen naar de winkeliers gegaan om hun mening te vragen.

We hebben niet iedereen kunnen spreken, maar we zijn er in geslaagd om in de meeste wijken bij winkeliers langs te gaan. In totaal heeft de SP 77 winkeliers benaderd in diverse winkelcentra.

De bereidheid om vragen te beantwoorden over de zondagsopening was groot. Slechts 6 winkeliers hebben aangegeven mee te willen doen met de zondagsopenstelling. In het Stadshart willen 4 winkeliers liever niet open op zondag, maar ze moeten wel, omdat ze dit verplicht zijn aan de huurder.

Op straffe van een boete moeten zij de openingstijden van het winkelcentrum volgen. De vrijheid om zelf te beslissen over de bedrijfsvoering, daarvan is hier geen sprake. Dit is wel één van de doelen die het college met deze verruiming van de winkelopenstelling wil bereiken.

stadshart Amstelveen
(Bron Google Earth - 2012)

Winkelcentrum Stadshart Amstelveen op 291 meter hoogte. In het winkelcentrum zijn er meer dan 200 winkels en in Amstelveen totaal 434 winkels


Slechts 4% is het met wethouder Groot eens en gelooft, dat de verruiming het bestaand toerisme zal ondersteunen. De meeste geïnterviewden geloven, dat de verruiming enkel kosten verhogend werkt met eenzelfde omzet. 41% procent denkt zelfs, dat het de kleine winkeliers de kop gaat kosten.

Wat ons opvalt is, dat de parkeeroverlast niet door de winkeliers wordt genoemd als effect van de verruiming, terwijl dit wel hét item was tijdens de commissievergadering. Wat dit betreft is er nog een brug te slaan tussen winkelcentra en omwonenden! Buiten het Stadshart, in de kleine winkelcentra, is het animo nihil om op zondag de deuren te open voor het winkelend publiek.

Voor de SP is deze vragenronde geen reden om ons eerder ingenomen standpunt te wijzigen. Wij blijven van mening, dat de verruiming van de zondagopstelling niet gewenst omdat:

-Winkeliers onder druk worden gezet om mee te doen.

-Het kostenverhogend werkt en de omzet niet verhoogt.

-Iedereen recht heeft op de zondagsrust.

-Het raadsbesluit wordt genomen met oneigenlijke argumenten, zoals het ondersteunen van het toerisme in Amstelveen.

-Kleine ondernemers nu al aangeven moeite hebben zich staande te kunnen houden en deze kostenverhogende maatregel niet kunnen dragen.

-Het de belastingbetaler veel geld kost

De SP zal voor de zondagsrust stemmen! Hieronder staat een opsomming van de door ons bezochte wijken c.q. winkelcentra:

Oude Dorp (Dorpsstraat en Stationsstraat) 7 winkels

Amsterdamseweg 14 winkels

Stadshart Amstelveen (Binnenhof) 11 winkels

WC Middenhoven 9 winkels

Rembrandtweg 5 winkels

WC Groenhof 17 winkels

Van der Hooplaan 14 winkels

Totaal 77 winkels

De bereidheid om vragen te beantwoorden over de zondagsopening was over het algemeen groot. Sommige ondernemers waren verrast, dat een SP afvaardiging langs kwam, omdat middenstanders niet tot het electoraat van de SP zou behoren.

Een winkelier zei letterlijk, dat hij vindt dat D66 en/of VVD eigenlijk langs had moeten komen.

Van de 77 door ons bezochte winkels wilden er 5 niet meewerken aan het onderzoek (te druk, geen zin, of andere reden. In 5 winkels kregen we te horen, dat het aanwezige personeel niet bevoegd is om mee te werken aan een onderzoek, omdat dit alleen door een leidinggevende gedaan mag worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS