Bijgewerkt: 6 oktober 2022

SP-Amstelveen over de AnZ en medewerkers Cardanus

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
19-10-2013

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk: 'Personeel Cardanus zou moeten worden overgenomen.' In antwoord aan de fractie van de SP, geeft minister Plasterk aan, dat het personeel zou moeten worden overgenomen. Hij gaat echter niet over tot vernietiging van het besluit, omdat de minister van mening is, dat de raad voldoende betrokken is. Voor belanghebbenden staat daarnaast nog altijd de mogelijkheid van een rechtsgang open.

SP raadslid Patrick Adriaans: “De minister  onderschrijft het standpunt van de SP, dat het personeel zou moeten worden overgenomen, dat is iets anders als een voorrangspositie. Helaas vernietigt hij het besluit niet, dat is jammer voor de medewerkers.

De brief is wel een opdracht aan raad en college om te zorgen, dat de medewerkers worden overgenomen. Gebeurt dit niet, wijst de minister medewerkers nu al uitdrukkelijk op de mogelijkheid van een juridische procedure.”

De SP stelt, dat gezien de CAO welzijn en de brief van de minister, in de nu lopende afronding rondom de subsidietender het college de opdracht heeft om te zorgen voor harde afspraken aangaande de overname van het personeel.

adriaans Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen, woordvoerder Welzijn tijdens de raadsvergadering op 25 september 2013


Daarnaast gaat de SP er van uit, dat Vita en Participe, samen AanZ, hierin hun verantwoordelijkheid nemen en inzien, dat de medewerkers van Cardanus met hun kennis en ervaring onmisbaar zijn voor een goede vormgeving van het welzijnswerk binnen Amstelveen.

Uit de aanbesteding van het welzijnswerk is de nieuwe organisatie AanZ gekomen als nieuwe aanbieder voor het wijkwelzijnswerk vanaf 2014. De medewerkers van Cardanus hebben een voorrangspositie bij vacatures. Een harde garantie op een baan is dat nog steeds niet. Maar de CAO welzijn en het antwoord van de minister bieden het personeel van Cardanus nog wel extra aanknopingspunten.

De SP stapte uit de begeleidingscommissie, omdat de positie van wijkwelzijnswerkers en beheerders onvoldoende geborgd was in de subsidietender. Zo was er niet eens de voorwaarde, dat aanbieders de CAO welzijn moesten hanteren. Gelukkig is het welzijnswerk en het beheer wel bij één organisatie terechtgekomen.

Een wens van zowel de welzijnswerkers en beheerders als de SP. Daarnaast is de organisatie AanZ, een samenwerkingsverband tussen Vita uit Amstelveen en Participe uit Gouda een organisatie die gehouden is aan de CAO Welzijn. In artikel 11.4  van die CAO zijn in ieder geval richtlijnen opgenomen over, hoe om te gaan met personeel bij een aanbesteding, waarbij er enige garanties geboden zijn voor baanbehoud.

Raadslid Patrick Adriaans: “De voorrangspositie van medewerkers is geen gunst, of goed onderhandelingswerk van de gemeente, maar gewoon een vereiste uit de CAO welzijn. Als een organisatie van buiten welzijn de aanbesteding had gewonnen, zou dit niet eens nodig zijn. Een van de redenen, dat wij uit de procedure stapten.” Naast de brief van minister Plasterk over het vernietigingsverzoek geeft ook de CAO welzijn houvast voor de medewerkers van Cardanus. Lees meer over: AanZ Amstelveen is de nieuwe welzijnsaanbieder vanaf 2014Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.