Bijgewerkt: 14 augustus 2022

SP-Amstelveen over de faillissementen van Amstelveense ondernemers

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
28-03-2021

Nu bekend is geworden dat veel kleinere ondernemers in de problemen zijn gekomen door coronasteun wil de SP-Amstelveen weten wat het College B en W kan doen om deze getroffen ondernemers overeind te houden om te voorkomen dat er onnodige faillissementen ontstaan.

Wil Roode burgerraadslid: 'Het kan niet zo zijn dat door gemaakte weeffouten in de haastig opgezette regelingen zoals de NOW en TVL  door de overheid veel meer ondernemers dan verwacht de overheidssteun moeten terugbetalen. Met name de kleine ondernemer met niet meer dan 10 werknemers lopen het risico het voltallige loonsubsidiebedrag terug te moeten betalen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


Vooral kleinere ondernemers worden hierdoor getroffen. De minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees heeft vooraf aangekondigd dat de haastig in elkaar gezette eerste NOW-ronde niet optimaal zou zijn, maar dat eventuele gaten konden worden gedicht.

Wil Roode: 'En nu zegt minister Koolmees dat met ruim 144.000 aanvragen het nauwelijks mogelijk is om maatwerk te leveren en de kleine ondernemer de dupe wordt. De SP wil van het college weten of Amstelveense ondernemers die getroffen zijn ook financieel aanspraak kunnen maken op het Amstelveense Coronafonds van 15 miljoen, waar de voltallige gemeenteraad steun voor heeft uitgesproken.'

Schriftelijke vragen conform art. 36 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Amstelveen. Onderwerp: Getroffen lokale kleinere Amstelveense ondernemers van de NOW – TVL regelingen.

Inleiding : Kleinere ondernemers worden nu zwaar worden getroffen door de destijds haastig in elkaar gezette NOW-regeling en de vaste lasten regeling (TVL). Het ministerie van Sociale Zaken heeft eerder aangegeven dat eventuele gaten later konden worden gedicht.

Nu blijkt dat minister Koolmees aangeeft dat met 144.000 aanvragen nauwelijks mogelijk is maatwerk te leveren.  Bezwaar maken kan wel. Tot nu heeft 1 op de 20 ondernemers dat gedaan en elk bezwaar moet alsnog apart worden beoordeeld. Het niet willen/kunnen leveren van maatwerk aan de zwaar getroffen ondernemers omdat daar geen ruimte voor zou zijn laat onverlet dat het beoordelen van al die bezwaren tijd kost.

Vooral bedrijven met minder dan 10 werknemers (pakweg twee derde van alle aanvragers) lopen het risico om de voltallige loonsubsidie terug te moeten betalen, omdat het wegvallen van 1 werknemer daar een enorm effect op de totale loonsom heeft. Daarnaast worden deze kleinere ondernemers ook geconfronteerd met mogelijke strafkortingen.

Vragen

1.         Hoeveel kleine ondernemers in Amstelveen zijn getroffen door de in haast opgezette NOW en TVL regelingen en dreigen failliet te gaan of zijn al failliet?

2.         Gaat de gemeente, indien nog niet bekend is om hoeveel ondernemers het gaat, een meldpunt inrichten voor ondernemers die op omvallen staan door boven beschreven situatie?

3.         Ligt de uitvoering van de behandeling van de bezwaarschriften bij de gemeente Amstelveen? Zo ja, hoeveel geld is gemoeid met de afhandeling hiervan?

4.         Is het college het met de SP eens dat deze ondernemers overeind gehouden kunnen worden middels financiële steun vanuit het Amstelveense Coronafonds? Zo niet, waarom niet?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.