Bijgewerkt: 13 augustus 2022

SP-Amstelveen over de innige band tussen gemeente en re-integratiebedrijf Matchez

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
17-01-2022

In de afgelopen jaren heeft de SP-Amstelveen al vele malen vragen gesteld over het functioneren van het re-integratiebedrijf Matchez. Keer op keer worden vragen door het college ontwijkend beantwoord. Daarom heeft de SP vorig jaar een WOB-verzoek gedaan om te kunnen achterhalen wat voor afspraken er tussen Matchez en de gemeente zijn gemaakt.

Burgerraadslid Wil Roode: 'Cliënten van Matchez kloppen al jaren bij de SP-hulpdienst aan over de onheuse bejegening door personeel van Matchez. Het is diep triest dat het commerciële bedrijf Matchez jarenlang onder het toeziend oog van de gemeente kwalijke praktijken erop nahoudt letterlijk in het raadhuis. Dit terwijl de gemeente een zorgplicht heeft voor mensen met een bijstandsuitkering en maatwerk behoort te geven.'

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2018)

Wil Roode en Marina Casadei van SP-Amstelveen


Bij de WOB-stukken zitten de notulen van een overleg tussen Matchez en de gemeente van 2 februari 2017. Hierin staat: 'Matchez merkt dat niet alle fraudesignalen die zij doorgeven aan de klantmanagers worden opgepakt. Afgesproken wordt dat de fraudesignalen vanaf heden door Matchez worden doorgegeven aan de klantmanager en de …..(functie is hier zwartgelakt).' Wil Roode: 'De directeur was zelfs teleurgesteld als er niet snel genoeg actie werd ondernomen na de fraudemeldingen. Het is ongehoord dat het college de zwartboeken, de klachten en zelfs de door de hulpdienst van de SP aangetoonde wanpraktijken al jaren negeert. De SP is van mening dat het re-integratiebedrijf met het doorgeven van fraudesignalen buiten zijn boekje gaat en heeft hierover op 15 november 2021 vragen gesteld. Het college ontkent echter dat medewerkers van Matchez  fraudesignalen doorgeven. De notulen zouden een onjuiste weergave zijn van de werkelijkheid, zo staat te lezen in de beantwoording van de schriftelijke vragen van 4 januari 2022. Maar wat heeft het college ondernomen om een einde te maken aan de beschadigende praktijken van Matchez? Hierover verwachten wij tekst en uitleg.'

Inmiddels heeft de wethouder besloten om het grootste gedeelte van de re-integratiewerkzaamheden door het Werkplein AA te laten uitvoeren. Raadslid Casadei: 'Maar dan lezen we in de beantwoording van onze vragen over de aanbestedingsprocedure inburgering dat YouTaal de gunning heeft gekregen voor het onderdeel Taalstart. In onze ogen betekent dit dat Matchez de werkzaamheden gewoon kan voortzetten, maar onder een ander contract. Want Matchez en YouTaal zijn een en hetzelfde bedrijf, met dezelfde directie, dezelfde vestigingsplaats i.c. het raadhuis en hetzelfde telefoonnummer. We zagen dit al aankomen, gezien de innige relatie die er bestaat tussen de gemeente en Matchez. We vragen ons dan ook af hoe eerlijk de aanbestedingsprocedure is verlopen en hebben om inzage verzocht.'

Recentelijk adverteert Matchez met een nieuwe activiteit genaamd Bijlez. Dit zou een non-profit organisatie zijn. Kinderen kunnen dan gratis bijles krijgen bij Matchez. Casadei: 'Ook deze constructie roept vragen op. Bijlez staat niet geregistreerd als non-profit organisatie bij de KvK. Het is dus gewoon een activiteit van het re-integratiebedrijf. Dan vraag je je af welk  belang Matchez heeft om kinderen gratis bijles te geven.' De SP-Amstelveen is van mening dat Matchez met het aanbod van gratis bijlessen valse concurrentie wordt aangegaan met professionele huiswerkbegeleidingsorganisaties. Lees ook: Schriftelijke vragen mbt dienstverlening door Matchez/YouTaal/Bijlez (pdf 3 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.