Bijgewerkt: 25 juli 2024

SP-Amstelveen pleit ook voor conducteur op tramlijn 5

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
11-11-2012

Al meerdere keren heeft de SP in Amsterdam aandacht gevraagd voor het verbeteren van de veiligheid en het tegengaan van zwartrijden in het Amsterdamse openbaar vervoer. De SP-Amstelveen vraagt nu expliciet aandacht voor lijn 5.

Volgens recente informatie is het aantal zwartrijders op lijn 5 hoog. Lijn 5 is een zeer drukke lijn, die in de loop der jaren steeds vaker is gaan rijden. Het verhogen van de frequentie vereist het inzetten van extra dienstwagens, dus een toename van de kosten voor materieel en personeel. De gederfde inkomsten als gevolg van het zwartrijden op lijn 5 zijn derhalve aanzienlijk.

 tram Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Trams in Amstelveen


Lijn 5 wordt veel gebruikt door toeristen, die onder andere naar het Leidseplein en het Museumplein reizen. Omdat de trambestuurder het enige personeelslid op de wagen is, moet de trambestuurder aanzienlijke hoeveelheden kaartjes verkopen. Omdat de bestuurder alleen kaartjes mag verkopen als het voertuig stil staat, staat lijn 5 vaak lang stil.

Hierdoor daalt de gemiddelde rijsnelheid, zodat extra dienstwagens nodig zijn om de frequentie van de dienstregeling te kunnen halen. Door het ontbreken van een conducteur op lijn 5 is er minder toezicht in het voertuig, zodat zakkenrollers vrij eenvoudig hun slag kunnen slaan. Een oplossing voor deze problematiek is een conducteur aan te stellen op lijn 5. Met als doel:

-het toezicht op lijn 5 te vergroten,

-de rijsnelheid van de tram te verhogen,

- het aantal berovingen te verminderen.

Het aanstellen van conducteurs op lijn 5 vergt (in ieder geval in eerste instantie) extra kosten, maar met deze kosten wordt een aantal maatschappelijk gewenste doelen – zoals hiervoor genoemd – bereikt. Bovendien verdient de inzet van conducteurs op lijn 5 zichzelf in ieder geval deels terug, omdat het aantal zwartrijders daalt, meer inkomsten gegenereerd worden door extra kaartverkoop en er minder dienstwagens nodig zijn om dezelfde frequentie op de lijn te kunnen bieden.

 tram Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Joep van Erp, fractievoorzitter SP-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 7 november 2012


De SP Amsterdam heeft inmiddels een initiatief voorstel ingediend om de mogelijkheid te onderzoeken een conducteur aan te stellen op lijn 5. De SP Amstelveen wil dat het college van Amstelveen hierbij aansluit en heeft het College daarom de volgende vragen gesteld:

1. Is het College met de SP eens, dat het aanstellen van een conducteur de oplossing is voor deze problematiek?

2. Zo nee, waarom niet?

3. Is het College bereid om samen met de Stadsregio, het GVB en de gemeente Amsterdam deze oplossing verder uit te werken en met een plan te komen, waarin lijn 5 voorzien wordt van een conducteur en in dit voorstel duidelijk te maken wat de extra kosten zijn en wat de besparingen c.q. extra inkomsten zijn van deze maatregel?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.