Bijgewerkt: 25 juni 2024

SP-Amstelveen presenteert het verkiezingsprogramma van 2018

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
20-11-2017

Op 15 november 2017 heeft de SP-Amstelveen op zijn ledenvergadering het verkiezingsprogramma vastgesteld. Daarnaast is de kandidatenlijst onveranderd goedgekeurd. De SP gaat in Amstelveen de verkiezingen in met het motto 'Echte Inspraak, Echte kansen'.

Lijsttrekker Patrick Adriaans: 'We zien in Amstelveen twee ontwikkelingen die wij als SP willen veranderen. Enerzijds zien we schijnoplossingen als het gaat om mensen die tijdelijk in een lastige periode zitten. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, op zoek zijn naar een goedkope woning, of zorg nodig hebben. Wij willen deze mensen echte kansen bieden, door te investeren in sociale woningbouw, door zorg toegankelijker te maken o.a. door het afschaffen van de eigen bijdrage en door mensen banen en trajecten aan te bieden met lange termijnperspectief i.p.v. de huidige zinloze flutbanen. Daarnaast moet dat werk lonen!

Foto Amstelveen
(Foto Marco Lucas - 2017)

Vlnr.: Nazir Husseini, Wil Roode, Patrick Adriaans, Marina Casadei, Joep van Erp


Anderzijds is er een tweede ontwikkeling, waarbij Amstelveners wel hun verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen, maar niet gehoord worden door de gemeente. Of het nu wijkplatformen zijn, participatieraden, of bewoners betrokken bij hun buurt, de gemeente hoort ze wel aan maar luistert niet. Als SP zetten wij in op echte inspraak, waarbij de gemeente de regie pakt en die niet overlaat aan projectontwikkelaars. Waarbij inwoners bij grote veranderingen ook een grote stem hebben!”

Het programma is door de leden op een aantal punten nog aangevuld en aangescherpt. Zo zijn er nog extra punten ingekomen voor kleine ondernemers, en is er aandacht voor expats. Het uiteindelijke programma is unaniem aangenomen. Het wordt nu geredigeerd om alle amendementen te verwerken en zal eind november op de website worden gepubliceerd. De Top 5 van SP-Amstelveen bestaat uit: 1. Patrick Adriaans, 2. Marina Casadei, 3. Nazir Husseini, 4. Joep van Erp, 5. Wil Roode.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.