Bijgewerkt: 26 mei 2024

SP-Amstelveen slagvaardig van start na zomerreces van 2018

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
02-09-2018

Tijdens de zomermaanden heeft de SP-Amstelveen niet stilgezeten. Met name de leden van de commissie Burgers en Samenleving hebben deze zomer nuttige werkbezoeken gebracht om zich te laten bijpraten door het werkveld. Zo zijn er bezoeken gebracht aan het cellencomplex in Amsterdam en aan AM Match, waar mensen met een beperking aan het werk worden geholpen.

De SP heeft het cellencomplex in Amsterdam bezocht naar aanleiding van berichtgeving in de landelijke media dat kinderen die voor het eerst met de politie in aanraking komen naar cellencomplexen worden overgebracht en daar vaak uren zitten. Dat is voor deze jeugdige wetsovertredertjes een traumatische ervaring. De kinderen die hier terechtkomen zijn tieners vanaf 12 jaar. Omdat de SP wil weten om hoeveel Amstelveense kinderen het gaat en wat er verder met deze jeugdigen gebeurt heeft de SP schriftelijke vragen gesteld.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Marina Casadei voorzitter SP-AmstelveenIn het voorjaar heeft de SP-Amstelveen fractie al schriftelijke vragen gesteld over de onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE. De SP is van mening dat de informatie hierover slecht te vinden is op de site van de gemeente en bovendien niet volledig is. Essentiële informatie die ontbreekt is bijvoorbeeld het Amstelveense adres aan de Dr. Willem Dreesweg 2, waar mensen een afspraak kunnen maken met de ondersteuners van MEE. Ook is het niet vanzelfsprekend dat cliënten worden geïnformeerd door klantmanagers, jeugdhulpverleners en andere gemeentelijke dienstverleners binnen het sociaal domein.

Daarom heeft de SP een motie voorbereid voor de raadsvergadering van 26 september 2018, waarin voorstellen staan om de voorlichting aan cliënten over de onafhankelijke ondersteuning door MEE te verbeteren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.