Bijgewerkt: 1 juli 2022

SP-Amstelveen stapt uit begeleidingscommissie Welzijn

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
28-08-2013

Het SP-Amstelveen raadslid Patrick Adriaans heeft in overleg met de fractievoorzitter besloten niet langer deel te nemen aan de begeleidingscommissie welzijn. Dit omdat de positie van de huidige medewerkers Cardanus in de subsidietender onvoldoende gewaarborgd is en de tender strijdig is met hetgeen hierover in de gemeenteraad besloten is.

Op 3 juli 2013 besloot de raad om het welzijnswerk, zowel beheer als welzijn, onderhands aan te besteden. Voor de SP het belangrijkste onderdeel van het raadsbesluit was:

-Het personeel van Cardanus voor zover nu werkzaam voor de gemeente Amstelveen, te laten overnemen door (een) bestaande organisatie(s), voor zover passend binnen het door de raad vastgestelde beleid.  

adriaans Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen


Daarnaast besloot de raad om een begeleidingscommissie in te stellen om dit proces te monitoren. De begeleidingscommissie heeft een subsidietender voorgelegd aan het college.  De inhoud van de voorliggende subsidietender is reden voor de SP uit de commissie te stappen. Het college besluit op 27 augustus over de definitieve tender, dit kan nog tot aanpassing leiden.

De SP wil verantwoording afleggen over het waarom van het besluit tot opstappen. Dit zal de SP doen met in acht neming van het vertrouwelijke karakter van de commissie. De reden, dat de SP zich terugtrekt uit de commissie is, dat de waarborgen die aan het personeel gegeven zijn zoals verwoord in het raadsbesluit onvoldoende terugkomen in de subsidietender. Daarmee wordt gehandeld in strijd met het raadsbesluit.

Op 28 augustus 2013 wordt de definitieve subsidietender openbaar en kan iedereen een vergelijk maken tussen het raadsbesluit en de tender, als het hele traject is afgerond zal zo nodig nog volledige rekenschap afgelegd worden.

Raadslid Patrick Adriaans: “In de uiteindelijke subsidietender is de harde eis tot overname, onder voorwaarden, van personeel afgezwakt tot wens. Dat is strijdig met het raadsbesluit en helemaal strijdig met de visie van de SP. Het raadsbesluit zat al dicht bij de ondergrens die de SP stelde, nu is men daar doorheen gezakt. Ik heb lang getwijfeld, maar kan het niet met mijn eigen geweten verenigen verder mee te werken aan dit beleid. Gelukkig krijg ik daarbij de onvoorwaardelijke steun van mijn partij de SP.”

De SP heeft zich altijd hard gemaakt voor de medewerkers, niet de organisatie, van Cardanus, en zal dat ook altijd blijven doen. Als puntje bij paaltje komt blijken andere partijen niet duidelijk een keuze te maken en de rechtspositie van medewerkers af te wegen tegen bijvoorbeeld financiële voordelen. De SP zegt duidelijk nee tegen het behalen van efficiency voordelen over de ruggen van de medewerkers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.