Bijgewerkt: 28 november 2021

SP-Amstelveen stelt vragen over de onafhankelijke cliëntondersteuning

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
22-04-2018

De SP-Amstelveen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de onafhankelijke cliëntondersteuning die door de gemeente Amstelveen is ingekocht bij MEE Amstel en Zaan. Aanleiding hiervoor zijn de vele verhalen die de SP van mensen heeft gehoord die recht hadden op deze ondersteuning, maar niet of veel te laat hierop zijn gewezen door de gemeente.

In de afgelopen maanden hebben SP, Vrijwilligersraad Minima Amstelveen en FNV meerdere malen actie gevoerd voor het raadhuis. Samen met onder meer mensen uit Amstelveen en Aalsmeer die zijn aangewezen op een uitkering of een voorziening zoals jeugdhulpverlening. Zij hebben om hulp en ondersteuning gevraagd bij de SP en de VMA terwijl zij eigenlijk al lang de noodzakelijke ondersteuning van MEE konden krijgen.

Gemeentelijke website. Wie op de website van de gemeente Amstelveen gaat zoeken naar informatie over de cliëntondersteuning komt deze maar zeer beperkt tegen. Bovendien is de informatie verouderd, aangezien MEE inmiddels in Amstelveen is gevestigd en op de website nog steeds een adres in Amsterdam staat vermeld.

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2018)

Wil Roode en Marina Casadei van SP-Amstelveen


Ook kunnen cliënten van de afdeling Werk en Inkomen alsmede mensen die een beroep doen op de jeugdhulpverlening de informatie niet vinden op de website bij deze diensten. Burgerraadslid Wil Roode: 'We hebben van meerdere mensen gehoord dat zij wél door ambtenaren op hun plichten worden gewezen, maar niet op hun rechten. Onafhankelijke ondersteuning is een recht, waar iedereen gratis gebruik van mag maken, maar wat onvoldoende onder de aandacht wordt gebracht van cliënten van de gemeente.'

Amstelveenloket. Bij WMO-aanvragen krijgen Amstelveners een brief mee met informatie over de cliëntondersteuning. Maar bij de afdeling Werk en Inkomen lijkt dit niet te gebeuren als mensen zich melden voor een uitkering. Daarom heeft de SP besloten dit onder de aandacht te brengen van het college. Het is belangrijk dat mensen die om hulp komen vragen zo goed mogelijk geïnformeerd worden over hun rechten. Iedereen zou een folder mee moeten krijgen met  informatie over cliëntondersteuning en de website moet zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Schriftelijke vragen ex. art. 45 betreffende de onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE Amstel en Zaan

Amstelveen heeft gekozen voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor alle vragen aan de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en werk- en inkomensondersteuning. Deze wordt ingekocht bij MEE Amstel en Zaan. MEE heeft een brochure die aanwezig is op het raadhuis. De fractie van de SP-Amstelveen heeft onderstaande vragen voor het college met betrekking tot deze onafhankelijke cliëntondersteuning.  1. Wie een beroep wil doen op de cliëntondersteuning door MEE kan hierover op de website van de gemeente Amstelveen op maar twee manieren de informatie hierover vinden:


- Via de zoekfunctie door de woorden ‘onafhankelijke cliëntondersteuning’ in te voeren

- En bij Zorg en Ondersteuning door te klikken op cliëntondersteuning. Dit betekent dat bij Werk en Inkomensondersteuning en bij Jeugdhulpverlening de informatie op de website ontbreekt.

Is het college hiervan op de hoogte? Zo ja, is dit een bewuste keuze?

Zo nee, is het college van plan om de website aan te passen, zodat op alle terreinen waarvoor MEE cliëntondersteuning actief is de noodzakelijk informatie beschikbaar wordt?  1. Op de website staat als locatie een adres in Amsterdam, terwijl MEE al bijna een jaar gevestigd is op de locatie Dr. Willem Dreesweg 2, Amstelveen. Is het college het met de SP eens, dat vermelding van het Amstelveense adres op de website drempelverlagend werkt en gaat het college de website aanpassen? Zo nee, waarom niet?

  2. Is de onafhankelijke cliëntondersteuning door MEE AZ geëvalueerd?


- Zo ja, kan het college de raad deze evaluatie doen toekomen?

- Zo nee, waarom niet?  1. Kan het college inzicht geven over:


- Het aantal cliënten van WMO dat in 2017 ondersteund is door MEE

- Het aantal cliënten van Werk en Inkomen dat in 2017 ondersteund is door MEE

- Het aantal cliënten van Jeugdhulpverlening dat in 2017 ondersteund is door MEE  1. Kan het college aangeven welke afspraken er met MEE zijn gemaakt over:


- Het aantal te ondersteunen cliënten van de WMO op jaarbasis?

- Het aantal te ondersteunen cliënten van Werk en Inkomen op jaarbasis?

- het aantal cliënten van jeugdhulpverlening op jaarbasis.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS