Bijgewerkt: 2 december 2021

SP-Amstelveen voert actie: 'Amstelveen is doof en blind'

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
05-03-2018

SP: 'Amstelveen doof en blind, gemeenteraad beperkt inspraakmogelijkheid inwoners.' Op woensdag 14 maart 2018 voeren FNV, Vrijwilligersraad Minima Amstelveen en SP actie voor het raadhuis. Motto van de actie is Amstelveen doof en blind. Hiermee willen zij laten zien dat de gemeente niet luistert naar terechte en onderbouwde kritiek. De actie zal worden opgeluisterd door de rapper Ferdous Arachid.

De SP voerde samen met FNV en de VMA al eerder actie voor betere behandeling van minima en statushouders. Het college ontkent categoraal alle problemen ondanks twee zwartboeken en een onderzoek van de Participatieraad Minima PMA. Reden om op 14 maart de actie voort te zetten en ook verder te verbreden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Marina Casadei raadslid van SP-AmstelveenRaadslid Marina Casadei: 'Op 1 februari vroegen wij aandacht voor met name de positie van statushouders, omdat daar de problemen het duidelijkst zijn. Helaas zitten de problemen dieper. Wethouders reden tijdens de actie direct de garage in en namen niet de moeite om met de mensen om wie het gaat te praten. Wij willen dit college een tweede kans geven. Nu zijn ze nog doof en blind voor de terechte zorgen van mensen, nu hebben ze de kans om de oren en ogen te openen, naar de mensen te luisteren en hun problemen te zien.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-AmstelveenOok veel partijen in de gemeenteraad worstelen met inspraak van kritische burgers. Tijdens de raadsvergadering van 14 februari stemden alle partijen op de SP na in met een inperking van de mogelijkheid tot inspreken bij een vergadering. Lijsttrekker Patrick Adriaans: 'Het lijkt wel of de raad besmet wordt door het college. Omdat vergaderingen soms langer duren vanwege veel insprekers wil men de spreektijd beperken. Zo hebben inwoners minder mogelijkheden om hun stem te laten horen. Er valt overigens het nodige te verbeteren aan die mogelijkheid om in te spreken, daar is ook een werkgroep mee bezig. Er is geen enkele reden om nu vooruitlopend op die discussie rechten in te perken. Voor ons reden te meer om in actie te komen en de verhalen van Amstelveners onder de aandacht van de gemeenteraad en het college te brengen.'

De SP-Amstelveen ziet graag dat college maar ook partijen in de raad zich uitspreken over de geconstateerde misstanden op het gebied van zorg, wonen en minimabeleid en heeft daarom het zwartboek geagendeerd voor de vergadering van de commissie Burgers en Samenleving op 14 maart 2018 die plaats zal vinden direct na de actie. Actie Amstelveen Doof en Blind, 14 maart 18.30 uur voor het raadhuis. Adres: Laan Nieuwer-Amstel 1, 1182 JR AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS