Bijgewerkt: 30 november 2021

SP-Amstelveen vragen ivm de renovatie en uitbreiding van het Stadshart

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
23-09-2013

SP-Amstelveen stelt haar schriftelijke vragen aan het College van burgemeester en wethouders van Amstelveen inzake het Stadshart

Amstelveen, 18 september 2013

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 33 RvO inzake het Stadshart

Geacht college,

De SP is benaderd door enkele winkeliers uit het Stadshart. Uit dit contact blijkt, dat Unibail Rodamco (UR) bezig is met de renovatie en uitbreiding van het Stadshart op het Binnenhof. Dit in tegenspraak met de uitlatingen van UR in de pers. Daarin heeft UR laten blijken, dat zowel de uitbreiding, als de renovatie "de ijskast" ingaan mocht de gemeenteraad de aangepaste visie niet goedkeuren. Het laatste is gebeurd op 3 juli 2013.

van erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Joep van Erp, fractievoorzitter van de Socialistische Partij-Amstelveen


Naar aanleiding van dit alles, de volgende vragen:

1. a Zijn er na de gemeenteraadsvergadering van 3 juli afspraken gemaakt met UR?

b Zo ja welke?

2. Wat houdt de in gang gezette renovatie precies in?

3. a. Worden er woningen onttrokken voor deze renovatie?

b. Hoeveel woningen worden onttrokken?

c. Hebt u hierover afspraken gemaakt met UR?

4. Zijn bewoners van het centrum en omgeving door u als gemeente op de hoogte gesteld van de plannen respectievelijk voornemens?

5. Wie voert de regie op de in gang gezette renovatie?

6. Wat is de rol van u als gemeente daarin?

7. Zijn er naast de renovatie ook vergunningen verstrekt voor uitbreidingen?

8. a Op welke wijze wordt nu voorgesorteerd op de vergroting van het Stadshart

b Wat is de rol van u als gemeente daarin?

9. Heeft B&W plan- en besluitvorming rondom uitbreiding Stadshart bevroren?

10. Zijn er plannen met het politiebureau en achterliggende woningen?

11. Op welke basis worden nu besluiten genomen t.a.v. uitbreiding, renovatie en /of verplaatsing winkels?

12. In hoeverre zijn de winkeliers door de gemeente voorgelicht en hoe verloopt nu precies de communicatie (plan?) m.b.t. omwonenden en inwoners van Amstelveen?

13. Hoe verhouden de plannen van UR zich tot de voorgenomen verbreding van de A9?

14. Welke effecten heeft dit op de afslagen en lokaal wegennet?

15. Welke compensatie biedt UR Amstelveen en haar inwoners voor de toename van milieuhinder, de economische risico's en de waardedaling van het vastgoed in en in de directe omgeving van het Stadshart?

In afwachting van uw antwoorden verblijf ik,

Met vriendelijke groet, Joep van Erp, SP-fractieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS