Bijgewerkt: 5 december 2022

SP-Amstelveen vragen over de vele gevallen van kanker in Middenhoven

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
06-01-2020

De SP-Amstelveen ontving op 3 oktober 2019 een mailtje van een verontruste Amstelvener. Het betreft de volksgezondheid in zijn buurt in Middenhoven: Chirurgijn/Palfrenier. Er zijn de afgelopen tijd wel erg veel mensen bij wie kanker is geconstateerd: drie mensen hebben longkanker gekregen (een inmiddels overleden), een persoon blaaskanker, een persoon nier/leverkanker, iemand met een hersentumor en iemand met alvleesklierkanker. Bij de partner van de mailer is darmkanker geconstateerd. De aangehaalde gevallen zijn allemaal mensen die hij kent, maar het kunnen er zo maar meer zijn. Gemeenteraadslid Marina Casadei van SP-Amstelveen heeft haar vragen aan het college gesteld:

-           Is het college op de hoogte van de vele ziektegevallen van mensen met kanker in deze wijk?

-           Is het college het met de SP eens dat dit wel heel veel kankergevallen in een kleine wijk zijn?

-           Is het mogelijk om onderzoek te doen in Middenhoven om het aantal kankergevallen in kaart te kunnen brengen? Kan de GGD hiervoor worden ingeschakeld?

-           Gaat het college onderzoek laten doen naar de mogelijke oorzaken? Is er bijvoorbeeld sprake van een verontreinigde bodem, waar de huizen op zijn gebouwd?

De brief die we hebben ontvangen gaat dus over deze vraag. Ik ga nog bespreken in de fractie wat wij er verder mee moeten. Ik blijf het vreemd vinden dat er zo veel mensen in een klein stukje Amstelveen zo getroffen worden door deze nare ziekte. Bedankt voor de aandacht hiervoor.

Vriendelijke groet, Marina Casadei.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 11 december 2019


Het antwoord van het College B en W van Amstelveen:

Tijdens de commissievergadering Burgers en Samenleving op 16 oktober 2019 zijn er door Marina Casadei (raadslid SP-Amstelveen) vragen gesteld over het mogelijk disproportioneel voorkomen van kanker in de wijk Middenhoven, dit naar aanleiding van persoonlijke observaties van een inwoner van deze wijk. Deze vragen zijn tijdens de commissievergadering mondeling beantwoord door de portefeuillehouder.

Hier op aanvullend heeft de portefeuillehouder in een recentelijk onderhoud met de SP toegezegd om bij de huisartspraktijken in Middenhoven navraag te doen omtrent de prevalentie (voorkomen) van kanker in hun wijk. Deze navraag heeft inmiddels plaatsgevonden, waarbij de huisartsen aangaven niet de indruk te hebben dat kanker bovenmatig veel voorkomt in Middenhoven.


Update 7 januari 2020:

Marina Casadei raadslid van SP-Amstelveen meldt: 'Ik heb inmiddels weer contact gehad met de persoon die mij heeft gemaild, omdat ik vind dat hij ook moet weten hoe het college met onze vraag is omgegaan. Zijn reactie is, dat alleen bij huisartsen informeren nooit een goed inzicht kan geven in de omvang van het probleem. Dit is wat hij mij mailde over het bevragen van de huisartsen:

Maar daar schuilt wel een gevaar in: indien de gevallen, waar wij over spreken onder verschillende huisartsen vallen, zal iedere individuele huisarts met een klein aantal gevallen van kanker kunnen zeggen dat dat meevalt. Echter, als blijkt dat een groot deel van die gevallen zich concentreert op onze wijk, is dat een heel ander gegeven. Het lijkt mij belangrijk om te kijken of de gevallen van kanker bij huisartsen zich concentreert op bepaalde plekken in Amstelveen. De ongerustheid bij ons en onze buren is groot en verder onderzoek zou kunnen helpen om die ongerustheid te verminderen. Ik weet echter niet welke mogelijkheden jullie ter beschikking staan om dit verder te voeren.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.