Bijgewerkt: 19 april 2024

SP-Amstelveen wil beleid voor slachtoffers van huiselijk geweld

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
13-02-2022

Aanstaande woensdagavond 16 februari 2022 zal de SP-Amstelveen een motie indienen met het verzoek om beleid te ontwikkelen voor dakloze slachtoffers van onder andere huiselijk geweld. Raadslid Marina Casadei: 'Op dit moment wordt iedereen die niet verslaafd is of met zware psychische problematiek te maken heeft bestempeld als economische dakloze. Maar daarmee doen we een grote groep mensen tekort. We bedoelen hiermee de slachtoffers van huiselijk geweld, van eer-gerelateerd geweld, van mensenhandel en vluchtelingen met oorlogstrauma’s. Onze hulpdienst heeft meerdere slachtoffers gesproken en de meeste van hen hebben niet de juiste hulpverlening gekregen. Bijkomend probleem is dat deze slachtoffers vaak de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Zij hebben als ze op straat komen te staan geen idee waar ze hulp kunnen krijgen.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Marina Casadei gemeenteraadslid van de SP-Amstelveen


Regenbooggroep. De gemeente Amstelveen heeft van het Rijk een fors bedrag gekregen om economische daklozen te helpen. Hiervoor is de Regenbooggroep ingezet. Deze organisatie heeft bijvoorbeeld het project Onder de Pannen in het leven geroepen voor economische daklozen die dan bij mensen die een kamer over hebben worden ondergebracht. Degene die de kamer verhuurt zal daar dan geen financiële nadelen van ondervinden. Een prima project dat door de SP onder de aandacht is gebracht van het college en dat een bescheiden succes lijkt te worden. Verder helpt deze organisatie de woningzoekende met het vinden van een woning buiten de regio.

Hulpverlening aan slachtoffers. Maar mensen met meerdere problemen, waaronder traumaverwerking na huiselijk geweld, regelen van een onafhankelijke verblijfsstatus, schulden, e.d. hebben behoefte aan een hulpverleningstraject. Zij zouden baat hebben bij een traject op maat door de juiste hulpverleningsinstantie. Geestelijke gezondheidszorg, hulp bij traumaverwerking  en/of maatschappelijke hulpverlening is hier nodig. Volgens het verdrag van Istanbul, waar Nederland zich ook aan heeft gecommitteerd, hebben alle slachtoffers van huiselijk geweld sowieso recht op hulp. Mishandelde vrouwen kunnen worden verwezen naar een Blijf groep of naar de ambulante hulpverlening. Maar ze mogen zeker niet wegkwijnen in een hotel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Wil Roode burgerraadslid van SP-Amstelveen


Motie Echte hulp aan dakloze slachtoffers. In een brief aan de gemeenteraad van 14 december 2021 schrijft het college dat de uitvoering van het daklozenbeleid nog in ontwikkeling is. En dat zich daarbij aspecten voordoen waarvan geleerd moet worden om zo de aanpak verder te kunnen verbeteren. De SP geeft nu aan op welk punt er verbeteringen nodig zijn. Daarom roept de motie van de SP het college op om beleid te maken voor de slachtoffers die hulp nodig hebben.

Maatschappelijke ondersteuning valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. SP hulpdienstmedewerker Wil Roode: 'Wie meerdere problemen heeft zou een maatwerktraject via het gemeentelijke sociaal team moeten krijgen, want elke gemeente heeft zorgplicht voor zijn burgers. Het verbaast mij niet dat het met sommige hotelgasten niet goed gaat, omdat een hotel nu eenmaal geen maatschappelijke opvang biedt. Slachtoffers zitten daar geïsoleerd met hun problemen en zijn zonder hulp aan het verwerken wat hen is overkomen. De SP-hulpdienst doet wat het kan, maar het is toch echt de gemeente die moet zorgen voor indicaties en verwijzingen naar de juiste hulpverlening.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.