Bijgewerkt: 3 december 2021

SP-Amstelveen wil betere ondersteuning van bewonersinitiatieven

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
02-06-2015

In het beleidsplan 'Bewoners aan zet 2016 en verder', waar de raad op 3 juni 2015 haar goedkeuring aan moet geven staat te lezen, dat het de goede kant op gaat met de bewonersinitiatiefgroepen, de zogenaamde BIGs. AanZ-Amstelveen doet het ook goed en de wijkcoaches zijn goed op dreef. Het is tijd geworden om de Big’s “los te laten in vertrouwen” en dat is een goede zaak. Er komt een initiatievenmakelaar die binnen en buiten het sociale domein initiatieven gaat coördineren.

Wat betreft de SP gaat deze initiatievenmakelaar een gerichte opdracht meekrijgen om die groepen te bereiken die tot nu toe nog te weinig de weg hebben gevonden naar hun wijkcoach. De SP maakt zich zorgen, omdat tieners, jongeren en de Amstelveners van buitenlandse afkomst nog te weinig in beeld zijn, terwijl zij ook worden geacht initiatieven te ontplooien. Alleen als de initiatievenmakelaar een dergelijke gerichte opdracht meekrijgt kan deze zijn meerwaarde bewijzen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Marina Casadei, raadslid van SP-Amstelveen


De SP heeft vragen gesteld in de commissie vergadering van 20 mei over de ‘vergeten’ doelgroepen. Wethouder Brandes (PvdA) heeft toegegeven, dat buitenlandse inwoners inderdaad meer betrokken moeten worden bij de initiatieven in hun wijk. Ook wat betreft de tieners in de leeftijd 12 tot 16 jaar is er nauwelijks iets te beleven in Amstelveen. Volgens een brief van wethouder Brandes aan de raad van 1 juni zijn er voldoende activiteiten voor de jeugd.

Ze kunnen terecht bij de sportclubs en op de sportschool en kunnen naar culturele activiteiten in P60 en in de wijkcentra. Maar is dit wat de jeugd wil? Samen muziek maken, of luisteren, evenementen in de buitenlucht organiseren, straatvoetbaltoernooien, enz. enz. is daar ook ruimte voor? Wie helpt de jeugd op gang? De bewonersinitiatiefgroepen bestaan voor een groot deel uit de wat oudere Amstelveense wijkbewoners. Ook de anderstaligen zijn ondervertegenwoordigd. Wat de SP betreft wacht de initiatievenmakelaar een schone taak. Om dit te bewerkstelligen dient de SP op 3 juni een motie in.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS