Bijgewerkt: 1 december 2021

SP-Amstelveen wil betere re-integratiebeleid

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
18-01-2015

De SP-Amstelveen wil een re-integratiebeleid, dat duidelijk kiest voor de cliënt en dat toewerkt naar werk, waar een eerlijk salaris tegenover staat. Het afgelopen half jaar heeft de SP vele gesprekken gevoerd met cliënten van de afdeling Werk en Inkomen. Mensen wilden hun ervaringen met het re-integratiebedrijf Attentionz met ons delen. Dat is de aanleiding geweest voor de SP om schriftelijke vragen aan de wethouder te stellen over het re-integratiebeleid en de werkwijze van het bedrijf Attentionz.

De SP is van mening, dat re-integratiecliënten goed beoordeeld moeten worden op hun mogelijke inzetbaarheid. Daarbij zal er niet alleen gekeken moeten worden naar de lichamelijke, of geestelijke beperkingen, maar moet ook rekening worden houden met iemands opleiding, ervaring, kennis en vaardigheden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Marina Casadei, raadslid van SP-Amstelveen


Ook zal er goede begeleiding en ondersteuning van sollicitatieactiviteiten geboden moeten worden. Dat is dus iets anders dan mensen op basis van leeftijd en/of kennis van de Nederlandse taal 1,5 uur achter een computer op het raadhuis laten solliciteren. Een hoog opgeleide persoon met managementervaring heeft andere begeleiding nodig dan een anderstalige die voor het eerst de Nederlandse arbeidsmarkt betreedt.

Marina Casadei, raadslid van SP-Amstelveen: “Op 8 januari heb ik uitgebreid gesproken met medewerkers van Attentionz en van Werkconnect. Het eerste re-integratiebedrijf wordt door de afdeling Werk en Inkomen ingehuurd. Werkconnect is de re-integratie afdeling van de gemeente zelf. Ik heb niet duidelijk voor ogen in welk opzicht het ene bedrijf qua werkzaamheden verschilt van het andere. Het enige, dat mij duidelijk is geworden is, dat naargelang de duur van de uitkering, of de aanvraag daarvan wordt gekozen voor het ene, of het andere re-integratiebedrijf.”

“Mensen zijn bereid een stap terug te doen. Alles liever dan afhankelijk zijn van een uitkering. Maar dan wel onder goede, professionele begeleiding en met een positieve benadering van de cliënt. De SP heeft wat dat betreft vertrouwen in het ambtelijke apparaat. Zo bouwen we kennis op en bovendien is dat makkelijker te sturen en te controleren. De SP zal in de commissie ervoor pleiten, dat de gemeente de re-integratiewerkzaamheden zelf uit gaat voeren. De SP wil van de andere fracties weten hoe zij staan tegenover het gevoerde beleid en de uitwerking daarvan in de praktijk.” De SP-Amstelveen heeft re-integratiebeleid geagendeerd voor de commissie Burger en Samenleving van 21 januari 2015.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS