Bijgewerkt: 2 december 2021

SP-Amstelveen wil de onderhandelingen over de A9 stoppen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
23-06-2013

College schuift rekening A9 door.

De SP blijft bij het standpunt, dat de A9 een rijksproject is, dat ook door het Rijk betaald moet worden en zal daar voor blijven strijden! Het College presenteert een kadernota, die op het eerste gezicht een gezond financieel plaatje laat zien. Dit kan het College doen, omdat de molensteen van de A9, die om de nek van Amstelveen hangt, nog steeds niet volledig in de boeken staat.

Dit College laat zich voorstaan op daadkracht, maar schuift hier de hete aardappel continu door. Een overzicht in vogelvlucht:   • In februari 2011 besluit het college om te gaan heronderhandelen over de 100 miljoen voor de A9.

  • Bij de kadernota 2012 in juli 2011 is bekend, dat het resultaat van de onderhandelingen verwacht wordt in november 2011.

  • Bij de kadernota van 2013, in juli 2011 wordt gemeld, dat de onderhandelingen in een afrondende fase zitten.

  • Nu in 2013 bij de kadernota 2014 is er nog steeds geen resultaat bereikt.


Bijna twee en een half jaar onderhandelen levert dus geen resultaat op. Er is in een dekking van 10 miljoen voorzien, de handtekening voor 100 miljoen staat nog steeds. Voor de te verwachten financiële positie van de gemeente is elk resultaat slechter dan de gereserveerde 10 miljoen een verlies.

erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


De accountantsverklaring over 2012 van PWC spreekt van een bedrag van 40 miljoen, dit zou betekenen, dat de algemene reserve opgesoupeerd wordt. Voor 2017 was de prognose 30 miljoen. Hier vindt u de accountantsverklaring (pdf) met de titel: 'Accountantsverslag 2012 Samen op de goede weg' (concept). Door bij deze kadernota nog geen resultaat te presenteren zadelt dit College een volgend College op met een groot probleem, terwijl ze zelf nog mooi weer kunnen spelen met gunstige cijfers..

De SP-Amstelveen vindt het raar, dat de onderhandelingen alsmaar niet rondkomen. Elke keer is de overeenkomst op een haar na gevild, er zijn slechts wat punten en komma’s. Het is des te vreemder, omdat de verantwoordelijke minister, de gedeputeerde, de wethouder en onze burgemeester allemaal van dezelfde partij, de VVD, zijn.

De inwoners van Amstelveen worden zo op het verkeerde been gezet. Financieel is er geen enkele zekerheid over de uitkomst van de onderhandelingen, en het College toont geen enkele daadkracht. Als onderhandelingen in een impasse zitten is het tijd voor zwaarder geschut. De SP zet in op het stoppen van de onderhandelingen met het Rijk, en op dit dossier op geen enkele manier meer meewerken met het Rijk. De SP zal daar in de raad een motie voor indienen.

De inwoners van de Schildersbuurt hebben laten zien, dat actievoeren helpt, de gemeente Amstelveen kan al zijn krachten aanwenden en zijn inwoners mobiliseren om een goed resultaat af te dwingen. De dans in de achterkamertjes van de VVD bewindslieden moet stoppen!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS