Bijgewerkt: 28 november 2022

SP-Amstelveen wil het Odensehuis zo snel mogelijk helpen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
30-07-2019

Op 24 juli 2019 hebben Marina Casadei vice fractievoorzitter en Wil Roode burgerlid van SP-Amstelveen voor de tweede keer dit jaar een bezoek gebracht aan het Odensehuis in wijkcentrum Alleman. Het Odensehuis is een laagdrempelig ontmoetingshuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers waarvoor geen indicatie vereist is. Het gesprek werd gevoerd met de zeer bevlogen coördinator Natalia Leviti en vrijwilliger van het eerste uur Adri Glastra van Loon. Naar aanleiding van het eerste bezoek in januari heeft de SP de motie Geef het Odensehuis de ruimte ingediend op 10 juli bij de behandeling van de Perspectiefnota. Deze motie is unaniem aangenomen.

Natalia Leviti is blij dat er dankzij de motie van de SP nu eindelijk zicht is op uitbreiding. Want het Odensehuis groeit letterlijk uit haar jasje. Natalia: 'We zien dat er steeds meer mensen de weg weten te vinden naar het Odensehuis. We zijn drie dagen per week open en zien dat er momenten ontstaan dat het moeilijk wordt voor de bezoekers. Zo zijn er mensen die hier graag rustig hun krantje willen lezen onder het genot van een kopje koffie, maar dat gaat moeilijk als er vlak naast jou andere mensen aan het sjoelen zijn. Mensen met beginnende dementie raken dan sneller overprikkeld en dan wordt de situatie onrustig. We hebben dus ook korte termijn oplossingen nodig. Anders zullen mensen wegblijven die we nu juist graag een goede dagbesteding willen bieden.'

Foto Amstelveen
(Foto SP-Amstelveen - 2019)

Wil Roode burgerlid, Marina Casadei vice fractievoorzitter van SP-Amstelveen, vrijwilliger Adri Glastra van Loon en coördinator Natalia Leviti van Participe Amstelland op 24 juli 2019 in wijkcentrum Alleman


De SP heeft begrip voor de situatie en wilde graag weten wat er volgens de medewerkers van het Odensehuis nu al moet gebeuren. Want het duurt nog wel even voordat er een tweede Odensehuis gerealiseerd gaat worden. Ook het beoogde nieuwe wijkcentrum in Bankras/Kostverloren zal zeker nog enkele jaren op zich laten wachten. Natalia: 'We zien twee mogelijkheden om de situatie die is ontstaan in Alleman het hoofd te bieden: we kunnen vijf dagen in de week openen. Dan zal er meer spreiding zijn van de bezoekers. Of we krijgen een extra ruimte erbij, zodat bezoekers elkaar niet meer in de weg lopen met hun verschillende activiteiten. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel meer geld kosten.'

De SP-Amstelveen weet dat het college veel waarde hecht aan goede voorzieningen voor mensen met beginnende dementie. Als mensen met beginnende dementie of geheugenproblemen op tijd verwezen worden naar het Odensehuis, dan kunnen zij optimaal en zo lang mogelijk van deze voorziening profiteren. Zodoende kan een zwaardere vorm van dagbesteding worden uitgesteld. Bovendien worden mantelzorgers ontlast, waardoor zij de zorg voor hun naasten mogelijk langer aan kunnen. Er zal daarom óók gekeken moeten worden naar een oplossing voor de korte termijn voor het Odensehuis op de huidige locatie. De SP zal zich dan ook inspannen om het college ervan te overtuigen dat er nu al budget beschikbaar gesteld wordt om de ontstane situatie het hoofd te bieden.

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten. Er zijn in Nederland Odensehuizen gevestigd in Amsterdam, Groningen, Vlissingen, Wageningen, Zutphen, IJmuiden en Utrecht. De naam Odensehuis is afgeleid van de Deense stad Odense, waar het initiatief voor zo'n inloopcentrum in 2001 ontstaan is.

Om deel te nemen aan de activiteiten in een Odensehuis is er geen diagnose of indicatie voor de ziekte van Alzheimer nodig. Iedereen die te maken krijgt met een beginnende vorm van dementie is welkom in een Odensehuis. De deelnemers bepalen zelf wanneer ze komen, aan welke activiteiten ze meedoen en welke ervaringen zij uitwisselen met andere bezoekers.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.