Bijgewerkt: 30 november 2021

SP-Amstelveen wil kleine ondernemers beschermen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
11-12-2016

Met de komst van vijf Bedrijven Investeringszones (BIZ) in diverse winkelcentra in Amstelveen wil het college bereiken, dat winkeliers en vastgoedeigenaars gaan samenwerken op gebied van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische verbetering in de zone. Hiervoor int de gemeente bij de desbetreffende bedrijven een heffing en keert deze uit aan de BIZ in de vorm van subsidie. Bij voldoende draagvlak moet iedereen mee doen. De jaarlijkse heffingen liggen tussen de € 300 en € 1800.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Joep van Erp fractievoorzitter van SP-Amstelveen


De SP-Amstelveen is van mening, dat bij het heffen van dergelijke grote bedragen er bescherming dient te zijn voor die ondernemers die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden. Joep van Erp fractievoorzitter van SP: 'Vooral bij kleine startende ondernemers kunnen dergelijke extra heffingen funest zijn voor het voortbestaan van hun bedrijf. Zij behoren beschermd te worden voor een armoedeval veroorzaakt door heffingen van de gemeente'. De SP pleit daarom voor een kwijtscheldingsregeling, zoals we die ook kennen in Amstelveen voor de mensen met een minimuminkomen als het gaat om de gemeentelijke belastingen. Van Erp: 'Zo’n kwijtscheldingsregeling snijdt het mes aan twee kanten: 1. Het beschermt de winkeliers, 2. Winkeliers zullen daarom eerder bereid zijn in te stemmen met de komst van een BIZ'. De SP zal in de gemeenteraadsvergadering op 14 december 2016 een voorstel hierover indienen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De leden van de ondernemersverenigingen Het Oude-Dorp, De Amsterdamseweg, Van der Hooplaan en Kostverlorenhof met in het midden Maaike Veeningen (D66) wethouder Economische Zaken. Helemaal links staan Darshan van Egmond, directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen en Inza Gast initiatiefnemer gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen na de ondertekening van de uitvoeringsovereenkomsten Bedrijven Investeringszone (BIZ) in de raadzaal op 31 oktober 2016


BIZ?

Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein, of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. U betaalt hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging, of stichting die de activiteiten uitvoert. De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ onderneemt, zijn bijvoorbeeld: het verbeteren van verkeersvoorzieningen; bewegwijzering; groenvoorziening; afvalinzameling; verlichting; schoonmaak; onderhoud; herstel van schade; brandveiligheid; graffitiverwijdering; het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS