Bijgewerkt: 24 juni 2024

SP: College voer de motie uit!

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
14-03-2012

Op 21 september 2011 heeft de gemeenteraad van Amstelveen ingestemd met de sloop van seniorenwoningen aan de Jan Lievensweg en boven/benedenwoningen aan de Graaf Aelbrechtlaan. Onderdeel van dit besluit is de motie M6 van de SP.

Hierin verzoekt de raad de wethouder een plan te maken om de huidige bewoners bij te staan met raad en daad bij de herhuisvesting van de stadsvernieuwingsurgenten.  Wethouder Groot heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven, de motie M6 uit te willen voeren.

erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


Uit ons onderzoek is gebleken, dat van enige invulling van de Motie M6 (nog) geen sprake is. In het beknopt Sociaal Statuut, dat aan alle bewoners op 14 april 2011 is uitgereikt, wordt met geen woord gerept over de rol die Vita Advies en Welzijn speelt bij de toewijzing van een aanleunwoning, of een woning met dienstverlening in Amstelveen. Gelet op het hoge percentage senioren en oudere senioren, dat hiervan afhankelijk is, en de motie M6 heeft de SP een aantal vragen aan het college van B en W.

De manier, waarop het inloopspreekuur is vormgegeven roept eveneens een aantal vragen op. De privacy van de bezoekers is niet gewaarborgd en lange tijd was er geen internetverbinding aanwezig.

De SP is van mening, dat juist op deze punten een rol voor het college is weggelegd om de huidige bewoners aan de J. Lievensweg en de G. Aelbrechtlaan “in raad en daad” bij te staan bij het vinden van een andere woning.

Het antwoord van het college van B&W op de schriftelijke vragen van het CDA over uitvoering motie 21 september 2011 Sloop woningen Jan Lievensweg geeft geen opheldering over de vraag, welke acties het college heeft ondernomen om de bewoners in raad en daad bij te staan. De SP doet een tweede poging met een aantal suggesties om het college tot actie aan te zetten.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.