Bijgewerkt: 6 december 2021

SP: Nevenfunctie burgemeester Van 't Veld niet nodig en niet gewenst!

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
21-09-2014

Artikel 67 uit de gemeentewet:

1. De burgemeester vervult geen nevenfuncties. waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op de goede vervulling van zijn burgemeestersambt, of op de handhaving van zijn onpartijdigheid en onafhankelijkheid, of van het vertrouwen daarin.

Vraag is, of onze burgemeester haar geloofwaardigheid en onpartijdigheid verliest, of het vertrouwen daarin nu ze deel uit maakt van de Raad van Toezicht bij Wakker Nederland.(De omroep die zich profileert als “Rechtse journalistiek met een goed humeur.”)

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen: ”Het zal het vertrouwen beslist niet ten goede komen. Bij twijfel niet doen! Niet zozeer, omdat de burgemeester nu niet meer onafhankelijk, of onpartijdig zou handelen maar het vertrouwen in deze wordt op de proef gesteld. En voor een burgemeester, nog maar net in functie, kan dat schadelijk zijn. Voor de burgemeester als ambt, voor de burgemeester als persoon, maar ook voor de gemeenteraad. Want het zijn de fractievoorzitters die dit toe laten. Met deze functie wordt onze burgemeester toch een beetje meer een burgemeester van rechts Amstelveen”

Inburgemeesteren i.p.v. nevenfuncties binnenhalen! 

Voor de SP is het verder van belang, dat de burgemeester haar eerste prioriteit moet leggen bij het inwerken in Amstelveen en niet bij het binnenhalen van nevenfuncties, waarvan niet duidelijk is, welke belangen van de Amstelveners worden gediend. In Amstelveen ligt haar primaire netwerk!

En tot slot: De bezoldiging als burgemeester is van dien aard, dat nevenfuncties absoluut niet nodig zijn. De SP-Amstelveen heeft de burgemeester in bescherming willen nemen en daarom geadviseerd niet toe te treden tot de Raad van Toezicht bij WNL. Wij betreuren het, dat de andere fracties ons hierin niet hebben gesteund.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.