Bijgewerkt: 6 december 2021

SP: Woningen Woongroep Holland voldoen niet aan Keurmerk Veilig Wonen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
09-05-2011

Een aantal huurders in Amstelveen hebben de SP benaderd. Zij huren woningen die in het bezit zijn van de Woongroep Holland. Na een reeks van inbraken hebben 12 bewoners een veiligheidsscan aangevraagd bij de gemeente. Deze scan is uitgevoerd door 'Zone 3' in opdracht van de gemeente.

Uit deze scan komt naar voren, dat de woningen niet voldoen aan het PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen). Van de bewoners heeft de SP begrepen, dat de Woongroep Holland niet bereid is de noodzakelijke aanpassingen voor haar rekening te nemen. Het zou gaan om € 1300 per woning.

Ook mogen de bewoners niet zelf de noodzakelijke beveiligingen aanbrengen volgens zoals één van de  medewerkers van de Woongroep Holland tegenover de bewoners beweerde. Feitelijk wonen deze huurders dus in een onveilige woning naar de maatstaven van de politie en gemeente en kunnen deze situatie niet veranderen. Dit is voor de SP ontoelaatbaar.

Op vragen van de SP antwoord de Woongroep niet verder te willen gaan dan 50% van de kosten met een maximum van dan de  € 350. De huurders en de SP zijn echter van mening, dat de Woongroep Holland de noodzakelijke aanpassingen moet uitvoeren en voor haar rekening moet nemen.

De huurders hebben  aan hun verplichtingen voldaan door elke doorgevoerde huurverhogingen netjes te betalen. Het is nu aan de Woongroep Holland om aan haar verplichtingen te voldoen, zodat de huurders in een veilige woning kunnen wonen.

 Kopieën van de aanvragen voor de veiligheidsscan, de uitkomsten van deze veiligheidsscan en de offerteaanvraag voor het aanbrengen van deze aanpassingen zijn in bezit van de SP. De SP heeft  het gemeentebestuur ingelicht met de opmerking,  dat deze situatie van onveiligheid  niet toelaatbaar en daarom niet gehandhaafd mag blijven. Veiligheid is een speerpunt van dit college.

De SP verwacht van de Woongroep Holland zo snel mogelijk actie te ondernemen om met deze bewoners tot overeenstemming te komen en aan deze onveilige situatie een einde te maken en heeft daarover contact met de Woongroep Holland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.