Bijgewerkt: 28 november 2021

SP analyse van twee jaar rechts-liberaal beleid in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
16-07-2012

Traditiegetrouw is in juli de bespreking van de kadernota. Dan worden de financiële kaders gesteld voor de begroting in november. Voor de gemeente Amstelveen de tijd voor de Algemene Beschouwingen. En de SP kijkt ook terug.

Wat zijn de gevolgen van twee jaar VVD-CDA-BBA-OCA-CU beleid? Deze kadernota is niet de onze, zoals het beleid van het college niet het onze is. SP-fractievoorzitter Joep van Erp tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2012: “De beeldspraak van het college in deze kadernota is sport. Ik citeer:

“De eerste helft is gespeeld en we kijken nu naar de resultaten en naar de verwachtingen. Het college spreekt over tactiek en offensief en gaat in deze bewoordingen nog een poosje verder met stimuleren van spelers e.d. Het college heeft een wedstrijd te winnen in 2014 en gaat die winnen tot vreugde van het Amstelveense publiek.”

De SP heeft voor dit college een hele andere beeldspraak: Dit college acteert als het Nederlands voetbalelftal tijdens de EK. Alhoewel niet de speelstijl van de SP is de dadendrang van dit college bij het beginsignaal veelbelovend te noemen. Het trekt meteen volle raadszalen. Wel met protesterend publiek.

Echter na een kwartiertje zakt het spel als een pudding in elkaar en na het laatste fluitsignaal (in 2014) blijkt het Amstelveense publiek met lege handen te staan en wat de SP betreft het college op straat. Gelukkig is de kwaliteit van het materiaal op de reservebank van dien aard dat we de jaren na 2014 met vol vertrouwen tegemoet kunnen zien.”

sp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De fractie van SP-Amstelveen, Joep van Erp en Patrick Adriaans tijdens de raadsvergadering op 13 juni 2012


Driftig bezuinigen tegenover genereus uitdelen

Er wordt aan de ene kant driftig bezuinigd op de kleine zaken die grote gevolgen hebben voor de wijken :

-Zwembadjes en zandbakjes worden gesloopt, leegstand wordt in de hand gewerkt door het sluiten van bibliotheek en muziekschool. Er wordt bezuinigd op het onderhoud van groen in de wijken. Maar van behoudend spel is geen sprake als het om de uitgaven gaat.    Voor grote projecten en speeltjes van het college, of collegepartijen is dit college genereus met het uitdelen.

-1.2 miljoen voor het Stadshart

-1 miljoen voor de Stadsschouwburg

-1 miljoen voor Amsterdam tbv het Amsterdamse Bos.

Wat krijgt Amstelveen hiervoor terug? We mogen tijdelijk meer woningen toewijzen aan eigen volk. Het advies van de SP aan de raad en college: Ga nu gewoon bouwen. Dat is de enigste manier om het tekort aan betaalbare woningen op te lossen. En reserveer hiervoor de middelen! Het is ook nog eens goed voor de werkgelegenheid.

10 miljoen reservering voor de A9

Voor iets wat we niet willen, daar gaan we toch niet voor betalen? We nemen nu definitief afscheid van de gedachte, dat de ondertunneling kostenneutraal voor de gemeente Amstelveen uitgevoerd zouden kunnen worden. Een belofte gedaan door de collegepartijen VVD-PvdA-CDA in 2007 en daarna.

6 miljoen reservering voor de ombouw Amstelveenlijn

Amstelveen betaalt 6 miljoen en krijgt een tramlijn terug met minder haltes en Amstelveen is de directe verbinding met het centrum van Amsterdam kwijt. We krijgen er een ingewikkelde overstap op Station Zuid voor terug.

25 miljoen voor de N201

De SP investeert liever in wijken en culturele voorzieningen dan dat het geld overmaakt naar Amsterdamm of het Rijk en er niets voor terug krijgt.

College trekt volle zalen met protesterende bewoners

Op het gebied van de participatie staat het Amstelveense publiek met lege handen. We hebben hier duidelijk niet te maken met een twee-weg systeem. Als de burger naar het gemeentehuis moet, dan gaat het blijkbaar goed. Maar moet het gemeentebestuur naar de inwoners van Amstelveen om in gesprek te gaan om beleidsplannen te maken dan gaat het hopeloos fout.

Een paar voorbeelden zijn het parkeerbeleid en de nota "Bewoners aan zet", beleid sociale samenhang 2012 – 2015. Volle zalen trekt dit college “met protesterende bewoners”. Dat is iets anders, dan” dat de ervaringen ons hoopvol doen stemmen.” De SP heeft hier duidelijk een andere mening over. Mensen verlaten de participatieraden, omdat ze ontevreden zijn over de betrokkenheid van het college bij deze participatieraden.

Het college “vergeet”nogal eens de raden te betrekken bij hun plannen. Bewoners mogen, nadat de plannen zijn voorgekauwd, alleen nog toekijken en ergens een puntje of een komma wijzigen. Van werkelijke participatie is geen sprake.

De SP brengt het in de praktijk en doet  het anders: Met een testteam van Amstelveners met een beperking zijn we gaan kijken, hoe het nu gesteld is met de toegankelijkheid van de tramlijnen, om zo ideeën te kunnen ontwikkelen voor de nieuwe Amstelveenlijn. Want het is van groot belang bij de ontwikkeling van de nieuwe tramlijn niet dezelfde gebreken in het ontwerp te maken.

Zo betrek je mensen bij het maken van plannen. En link je de plannenmakers met de gebruikers. Het projectbureau Amstelveenlijn was in ieder geval positief gestemd over dit initiatief. 

Wedstrijd tegen Cardanus, of vóór een goed WMO en welzijnsbeleid?

Op het gebied van WMO en met name welzijn dreigt Amstelveen met lege handen te komen staan. Pijler 3  “bewoners aan zet”(welzijnsbeleid) wordt gevierd als een gescoorde goal in de kadernota maar het college is vergeten te scoren. Het resultaat is niet geboekt. Pijler 3 had in de eerste helft afgerond moeten zijn, maar de nota werd terug gestuurd, omdat deze nog niet compleet was . Of de pijler drie een succes wordt zal later pas duidelijk worden.

De SP is van mening, dat het college te snel is met hun beoordeling over Cardanus. Vaak te negatief. Voor vrijwilligers en medewerkers binnen Cardanus heeft dit een verlammend effect. Dat kan grote gevolgen hebben. En pas op,op deze manier gooit het college het kind met het badwater weg. U bent niet bezig met een wedstrijd tegen Cardanus, maar met een wedstrijd voor een goed WMO en welzijnsbeleid. Dat kan met, of zonder de organisatie Cardanus, maar nooit zonder vrijwilligers en medewerkers op de werkvloer.

De strijd tegen de leegstand!

In de strijd tegen de leegstand van woningen en kantoren komt dit college niet  verder dan:  “Ander gebruik leegstaande kantoorpanden: verticaal boeren.” 20 % van de kantoren staan leeg in Amstelveen.

Voor de SP al jaren een doorn in het oog. De SP heeft geconstateerd, dat we lang niet altijd met alleen leegstaande kantoren te maken hebben, maar er staan ook veel huizen leeg. Jaren lang. In de Operabuurt en Westwijk. Hoe is dit mogelijk? Mensen begrijpen niet, dat hun kinderen niet aan een woning kunnen komen in Amstelveen en de stad uit worden gejaagd terwijl het huis langs hun leeg staat.

Hoe kan de woningcorporatie “Eigen Haard” hiermee weg komen? Wat maakt het, dat het voor woningbouwcorporaties blijkbaar lucratief is om huizen jarenlang leeg te laten staan? Welke maatregelen heeft de wethouder ondernomen om déze leegstand tegen te gaan? We hebben niet alleen een anti kraakwet, maar ook een anti leegstandswet.

De SP pleit daarom voor een plaatselijke leegstandverordening. Zo dwing je het college een goede analyse te maken van de leegstand. Zo krijgen we de leegstand goed in kaart en zo dwing je college en marktpartijen om de tafel.

Stap voor stap

Eens heeft de SP in een motie gevraagd de voedselbank te steunen in de vorm van huisvesting. Destijds werd de motie weggestemd door de hele raad minus de SP. De SP constateert, dat de motie stiekem toch uitgevoerd is. Een schijnbeweging van wethouder Koops!

Eens heeft de SP in een motie gevraagd de voedselbank te steunen met eenmalige middelen. Destijds werd de motie weggestemd door de raad minus de PvdA en de SP. De SP constateert, dat de motie toch uitgevoerd is. Weer een prachtige schijnbeweging van de wethouder?

Als de SP bij de begroting een motie gaat indienen om de voedselbank structureel te ondersteunen is dit een voorzetje van de SP, waarop we hopen, dat de wethouder en de raad dan eens echt gaat scoren!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS