Bijgewerkt: 5 december 2022

SP doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: Joep van Erp
01-11-2009

De SP Afdeling Amstelland-Meerlanden doet in 2010 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amstelveen. Op 6 september 2003 heeft de partijraad van de SP de afdeling Amstelland-Meerlanden officieel ingesteld. Vóór die tijd werden alle activiteiten van de gemeenten Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn vanuit de afdeling Amsterdam georganiseerd.

SP Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Joep van Erp voorzitter van de SP afdeling Amsterdam-Meerlanden met activisten voor de ingang van de Rembrandthof in augustus 2007


Begin september 2009 heeft de afdeling toestemming gekregen van het partijbestuur om in Amstelveen deel te gaan nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen Tot nu toe was de SP nog niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Amstelveen.

In de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2009 is het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld. De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden in de komende weken gepubliceerd. In deze algemene ledenvergadering is ook een nieuw bestuur gekozen.

Uitgangspunt

Onze afdeling onderschrijft het landelijk beleid, zoals uiteengezet in het beginselprogramma “Heel de mens” en de kernwaarden: Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vanuit deze beginselen maken wij ons hard voor onder meer de volgende zaken in Amstelveen:

Democratie en inspraak

De SP wil meer zeggenschap voor wijkbewoners. De gemeente Amstelveen prijst de vele manieren waarop inspraak geregeld is. In de praktijk blijkt dit echter vaak slechts schijninspraak. Er is een keuze tussen door de gemeente voorgekookte alternatieven, de inspraak leidt niet tot daadwerkelijke invloed.

Door bewoners vroegtijdig te betrekken bij besluitvorming, en open te communiceren kun je werkelijke invloed garanderen en zo draagvlak creëren. Dit kan vorm krijgen door bewoners actief te informeren over bestemmingsplanwijzigingen, en daarbij open te zijn over de echte redenen. De SP maakt zich sterk voor meer openheid, betrokkenheid en echte democratie.

Buurten

Behoud van leefbaarheid in de buurten. Er zullen zoveel mogelijk voorzieningen in de buurt aanwezig moeten zijn. Wij “Buurten in de buurt” zodat we op die manier te weten komen wat er leeft in de buurt en zaken die verkeerd gaan aan de kaak kunnen stellen.

Wonen

Een dak boven je hoofd is een basis behoefte van de mens. In de visie van de SP heeft een ieder recht op huisvesting die voldoet aan de redelijke eisen van onze tijd. Dit recht is niet afhankelijk van bezit en inkomen. Nu het financiële tij is gekeerd hebben wij de mogelijkheid, om huren tot de norm te maken in plaats van het eigen woningbezit. Dit verruimt de kans dat iedereen gehuisvest is zonder zich in een torenhoge schuld te steken.

Zorg

Door verkeerde bezuinigingen gaan helaas veel zaken mis in de zorg die voor kwetsbare groepen nodig is. Wij zetten ons in om verdere afbraak van voorzieningen te voorkomen en waar nodig voorzieningen op te bouwen.

Natuur

Wij willen het groen in en om Amstelveen houden zoals het is. De groene zone langs de Amstel met zijn cultuurhistorie blijft onaangetast. Dus geen verrommeling van het landschap door golfbanen en dure koopwoningen.

Vervoer

Wij zullen faciliteiten voor openbaar vervoer trachten uit te breiden en betaalbaar te laten zijn. Wij willen uitbreiding van wegen en landingsbanen voorkomen.

Duurzaamheid

Voorkomen van uitstoot van schadelijke stoffen door Schiphol, dus geen groei van luchtverkeer op Schiphol. Geen uitbreiding en ondertunneling van de A9 en zodoende, geen groei van de hoeveelheid verkeer door Amstelveen.

Werk en inkomen

Mensen met een laag inkomen moeten eerder of voor een hoger bedrag in aanmerking komen voor gemeentelijke voorzieningen. De gemeente dient zelf actief zorg te dragen voor het re-integreren van werkzoekenden. Er dienen banen bij de overheid en semioverheid te worden geformeerd, die nuttige dienstverlening aan de bewoners verlenen. De gemeente neemt voor minimaal 5% arbeidsgehandicapten in dienst.

Acties

We maken door middel van acties regelmatig gebruik van ons democratisch recht om zaken die verkeerd gaan aan de kaak te stellen. Wij delen flyers uit aan bewoners om sympathie voor onze acties te krijgen. bIn het verkiezingsprogramma komen deze punten uitgebreid aan de orde. Voor meer informatie over onze afdeling: SP Amstelland-Meerlanden

SP

De Socialistische Partij (SP) is een Nederlandse politieke partij van socialistische signatuur, die sinds mei 1994 als oppositiepartij vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. De partij staat tegenwoordig voor een gematigder socialisme. De SP is sinds 2006 de derde partij van Nederland in ledenaantal en Tweede Kamerzetels. Lees ook: Crisisplan SPAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.