Bijgewerkt: 29 juni 2022

SP gaat Buurten in de Westwijk

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelland
24-05-2009

Buurten in de Buurt

Het is één van de grootste SP-campagnes ooit: met ruim een miljoen ZO-kranten zijn 140 afdelingen momenteel op pad. Om te weten te komen wat er speelt in de buurten. En om de bewoners te informeren wat de alternatieven van de SP zijn.

Doel van deze campagne is vooral de buurten te bezoeken die niet behoren tot de veertig PR-wijken van van dit kabinet. Naast deze wijken zijn er namelijk nog honderden andere wijken in Nederland die ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De SP vindt alle wijken belangrijk en vooral de mensen die er wonen, daarom is er tijdens alle bezoeken ruim aandacht voor de bewoners en hun welbevinden.

Op woensdag 3 juni 2009 gaat de SP-Amstelveen de Westwijk in. Samen met SP tweede kamerlid Ronald van Raak

Hoe leefbaar ervaart de Westwijker(ster) zijn/haar buurt?

Waar moet de SP meer aandacht aan geven?

Wat zijn de gevolgen van de uitbreiding van het winkelcentrum?

Voelen de mensen zich veilig in de buurt?

Krijgt iedereen(jong en oud) genoeg ruimte in de buurt?

Is er voldoende speelgelegenheid?

Bevindingen uit dit onderzoek worden verwerkt in ons verkiezingsprogramma en mocht er aanleiding zijn om samen met de bewoners voor bepaalde zaken in actie te komen zullen we dat zeker doen.

Namens SP-Amstelland

Joep van ErpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.