Bijgewerkt: 6 december 2021

SP heeft met buurtbewoners gesproken

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
21-03-2013

De afgelopen weken heeft de SP-Amstelveen met buurtbewoners gesproken in de wijken Patrimonium en Keizer Karelpark. De SP wilde met name peilen, hoe bewoners staan tegenover de veranderingen in de sociale huursector. Ook het woongenot was een belangrijk punt van aandacht.

In de Patrimoniumlaan kwam bij de bewoners veel los. Het wijkplatform voelt zich niet serieus genomen en is niet betrokken bij de plannen voor de herinrichting van de bestrating. Hun voorstellen om een speelgelegenheid voor kinderen te creëren is niet meegenomen en gezonde berkenbomen worden zomaar gekapt .

van erp Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Joep van Erp, fractievoorzitter van SP-Amstelveen


De SP gaat over deze gang van zaken vragen stellen aan het college. Fractievoorzitter Joep van Erp: “Voor het Stadshart worden bakken met geld uitgegeven door ditzelfde college. Dat is blijkbaar niet te duur?” Het wijkplatform Patrimonium heeft een tekort aan vrijwilligers en heeft geen bestuur meer.

Ook bewoners in de Lindenlaan hebben veel op hun lever. Hun klachten hebben vooral betrekking op het onderhoud van de woningen en de gebrekkige communicatie van woningcorporatie Eigen Haard. De meeste klachten gaan over scheuren in de muren, vocht en schimmel en gehorigheid.

Bewoners die Eigen Haard bellen over deze klachten krijgen te horen, dat er geen budget is voor onderhoud. Over de eerder aangekondigde renovatie hebben zij nooit meer iets vernomen van Eigen Haard. Voor de SP aanleiding om dit nader te onderzoeken. Maar, het kan ook anders.

De SP heeft tevreden bewoners gesproken in de William Boothlaan. Zij huren van woningcorporatie Omnia. Omnia is goed bereikbaar en toont zich betrokken bij de bewoners. Woningen van mensen met een lichamelijke beperking worden aangepast en aangekondigde renovaties worden ook uitgevoerd. En tot slot het volgende.

De regering en de gemeente willen het scheefwonen aanpakken. Mensen die in een sociale huurwoning wonen met een inkomen boven de € 43.000 kunnen een jaarlijkse huurverhoging tegemoet zien van ca. 6.5 %. Dit om deze mensen te bewegen te gaan verhuizen en zodoende de woningen vrij te maken voor mensen met een inkomen onder de €43.000. 

Op onze vraag, of de bewoners in overweging hebben genomen te gaan verhuizen, omdat ze in de toekomst veel meer huur moeten gaan betalen heeft geen enkele geïnterviewde positief geantwoord.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.