Bijgewerkt: 28 november 2021

SP in geweer voor onderkant samenleving

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
13-12-2011

Het college wil oude tijden laten herleven. Met het aanpassen van de verordening wet werk en bijstand opent het college de mogelijkheid tot het gedwongen te werk stellen van uitkeringsgerechtigden. Krijgen we nu dan de Amstelveenkolonie?

Terwijl zij er niets aan kunnen doen, worden ook in Amstelveen vooral de mensen aan de onderkant van de samenleving gepakt. Mensen in een uitkering pesten door ze een ‘Tegenprestatie naar vermogen’ op te leggen, wat een regelrechte tewerkstelling is. Dit terwijl ze dolgraag aan het werk willen, uiteraard wel tegen een fatsoenlijk loon.

Adriaans Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen


Raadslid Patrick Adriaans: “Het onzalige plan van het college, ingegeven door Den Haag, moet zo snel mogelijk van tafel. Tegenprestatie voor een uitkering, ja, maar dan wel gericht op het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt, zoals sollicitatie en (goede) reïntegratie, en niet doelloos mensen taken laten verrichten of erger nog ondermijning van het minimumloon. En fraudeurs moeten we altijd hard aanpakken, daar hebben we ook de instrumenten voor, en dit is er geen.”

Ook mensen in een subsidiebaan zien hun werkplek verdwijnen. Zij krijgen te maken met forse inkomensderving en komen uiteindelijk ook in de bijstand terecht, om daar dan wellicht weer een tegenprestatie naar ver mogen te moeten leveren.

De SP zal in de raadsvergadering van 14 december 2011 een tweetal amendementen en een motie indienen om te voorkomen, dat deze mensen zomaar opzij geschoven worden. Een langere tijd voor de mensen in de subsidiebanen, en geen tewerkstelling maar een op toeleiding naar de arbeidsmarkt gericht beleid.

Raadslid Patrick Adriaans: “Werk is een groot goed, het is de beste remedie tegen sociale uitsluiting. Maar dat is het alleen als het ook loont, we hebben steeds meer werkende armen, ook in Amstelveen. Een fatsoenlijke baan voor een fatsoenlijk loon, dat is wat wij nastreven. Daarom komen wij op voor de subsidiebanen, en daarom zijn wij tegen de verderfelijke 'Tegenprestatie naar vermogen'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS